Närvarande vid mötet: Verksamhetschef/sjuksköterska Carina Lövén och SÄV-ombud Karin Näslund-Westman och Lars O Eriksson.

Tunåsen vård-och omsorgsboende i Svartbäcken drivs av Förenade Care på uppdrag av Uppsala kommun.

Totalt finns 47 lägenheter, fördelade på tre enheter, två med inriktning på personer med somatiska sjukdomar och en enhet för personer med demensdiagnos.

Ålder på de boende är 70 och 102 år, 2 damer är vardera 100 år och en dam är 102 år.

Möjligheter till parboende ges. För tillfället inget parboende.

På varje våningsplan finns gemensamhetsutrymmen, matsal, samlingslokaler och stora balkonger som är anpassade för att lätt kunna ta sig ut. I entréplanet finns gymnastik och träningslokal. Trädgården ger möjligheter till att delta i lättare trädgårdsarbete. Dörrarna låses med kodlås och det går inte att ta sig ut från boendet utan kod.

Bemanningen är hel och deltider. Omvårdnadspersonal, gruppledare/sjuksköterskor, Arbetsterapeut, sjukgymnast/fysioterapeut, verksamhetschef, Leva-Livet-inspiratör och team inklusive vårdhund med förare. Vårdhunden med förare är på 30 %.

Tre personal bemannar nattetid, en personal på varje plan. 30 undersköterskor och 15 personal som inte är undersköterskor/ omvårdnadspersonal. En Silviasyster finns. Bland personalen finns 12 olika nationaliteter.

Mat tas från Dafgårds. De boende kan själva bestämma valet av maträtter. Tillsammans med Kostombud går man igenom utbudet av maträtter och väljer utifrån det. Tidig morgon t.ex. 0500 kan man få en ”smoothies” om man önskar. Sedan frukost, lunch, mellanmål, middag med efterrätt, på kvällen finns möjlighet till lättare tilltugg. På lördagar serveras tre-rätters-måltid.

Geriatriker och läkare kommer 2 ggr/ månad från Svartbäckens vårdcentral.

Tandvård: tandsköterska kommer 1 ggr/per månad, tandläkare från Folktandvården vart tredje år. Tandsköterskan larmar om något akut behöver åtgärdas.

Tvätt och städ görs av personalen och ingår i boendet.

Hörsel: viss personal har utbildning i skötsel av hörapparater.

Hårfrisör: kommer till boende, ett speciellt rum finns där man kan få manikyr, fotbad mm.

Undernäring: arbetar man aktivt mot genom att ge näringstillskott i form av ”smoothies” eller yoghurt tidig morgon och sen kväll om personen så önskar.

Aktiviteter: Kultur i vården, och egna aktiviteter som annonseras synligt på anslagstavlor. Volontärer har högläsning var 14:de dag vilket är uppskattat. Röda korset är involverade i aktiviteterna genom ”Leva livet inspiratören”. Vid vårt besök pågick en bowlingtävling. Aktiviteter sker ofta med bollar som är bra för motoriken, och sång och musik.

Utevistelse: finns inskrivet i personplanen med önskemål om dag och tid för utevistelse. Vistelse på balkong räknas inte som utevistelse.

Fallskador är svårt att skydda vissa boenden för, trots fallskyddsmattor och rörelse-detektorer. Bättre belysning har installerats för att minska fall. I gemensamhetsutrymmen ska mattorna bytas ut då de som finns är mörka och suger upp ljuset.

Boenderåd, Anhörigråd och Levnadsberättelser är viktigt i arbetet.

Förenade Cares motto är Omtanke – Vänlighet – Service.

Kommunens uppföljning verkar inte fungera tillfredställande.

Vid övertagande av ett privat bolag från kommunen stoppas alla boendes personjournaler vilket kan medföra att vissa viktiga fakta om den enskilde inte kommer fram. Ny journalföring måste påbörjas.

Verksamhetschef Carina Lövén slutar inom kort på Tunåsen, ny verksamhetschef rekryteras. Tunåsen verkar vara ett välskött och funktionellt boende enligt vår bedömning.

Vi tackar för smörgås, kaffe, rundvandring och ett bra möte och nästa mötesdatum är 9 april 2018 kl. 1000- 1100.                                                                              

Minnesanteckningar nedtecknade av

Karin Näslund-Westman
Vice ordförande UPS och Säv-Ombud