Närvarande:
Verksamhetschefen Maria Ohlin Eklund
Rose-Marie Mickelson, PRO
Rune Hedman, UPS

Glimmervägens vårdboende övertogs av Uppsala kommun från A & O, Ansvar och Omsorg AB den 15 oktober 2019. Övertagandet hade förberetts av ett särskilt projekt som initierats av kommunen och som hade fungerat utmärkt.

Verksamheten bedrivs på tre våningsplan och omfattar totalt 50 lägenheter varav 34 för äldreomsorg (plan 1 och 3) och 16 för demensvård (plan 2).

Personalstyrkan har utökats till tre sjuksköterskor.

En nyhet är att varje plan numera har bemanning med rum för sjuksköterska under dagtid (kl. 07.00 – 16.00). Det betyder att på varje plan finns numera 5 sjukvårdspersonal under dagtid i stället för som tidigare 4. Personalen består liksom tidigare av sjuksköterskor, undersköterskor och vårdbiträden.

Man har vidare en fysioterapeut 4 dagar per vecka och tillgång till arbetsterapeut från ett bemanningsföretag. 

Schemaläggningen för personalen har ännu inte kunnat göras helt utan ”delade turer” men strävan är att kunna avstå från sådana. Vid behov (t.ex. vid julhelg och semester) har man tillgång till en fast stam av vikarier vilket är en stor trygghet för möjligheten att erbjuda en god vård. 

Maten på boendet kommer för närvarande från Dafgårds men man avser att övergå till kommunens egen kost- och restaurangenhet Måltidsservice så fort det är möjligt. 

Träning med vårdhund kommer att erbjudas efter remiss från sjuksköterska, fysioterapeut eller arbetsterapeut.

De återkommande problem man tidigare har haft med angrepp av skabb ser nu ut att ha upphört. Smittkällan till senaste angreppet synes ha varit en nyinkommen boende. Viktigt är att observera tecken på ev. angrepp av sådana skador och då sätta in omedelbara åtgärder mot vidare spridning.

Hygienen är viktig överallt och kanske extra viktig på ett boende. Här på Glimmervägen har man t.ex. nu torkat golven särskilt och det framhålls att alla boenden har egen städmateriel som inte delas med andra.

Ett byte av de boendenas sängar har påbörjats och hissen mellan våningsplanen har setts över. 

Verksamhetschefens ”valspråk” är Patientsäkerhet och God personalvård och vi hoppas att verksamheten på Glimmervägen skall präglas av detta och att vi kan få se det vid nästa SÄV-möte på Glimmern den 2 april  2020 kl. 14.00.

(Inom parentes skall här nämnas att nästa allmänna SÄV-möte på Storgatan 11

äger rum den 25 nov. 2019)

Vi, Rune och Rose-Marie, tackar för kaffe och en god dialog.