Närvarande:

  • Verksamhetschefen Christin Schenk
  • Rose-Marie Mickelson, PRO
  • Rune Hedman, UPS

Äldreboendet Glimmervägen 3 i Uppsala drivs av A & Ansvar och Omsorg AB, som även driver boendena Tavastehus och Höganäs i Uppsala. Verksamhetschefen Christin Schenk hade tills helt nyligen även verksamhetsansvaret för Tavastehus.

Glimmervägens boende omfattar tre våningsplan i fastigheten Glimmervägen 3.Varje våningsplan rymmer 16 – 17 lägenheter. Totala antalet boenden uppgår till 50 personer varav 34 för vanlig äldreomsorg och 16 för demenssjuka.

Boendet har dygnetrunt-omsorg med sjuksköterskor, undersköterskor vårdbiträden, sjukgymnast och arbetsterapeut. Boendet har även en certifierad vårdhund med vårdhundförare samt för tillfället ytterligare två hundar (varav en valp som förhoppningsvis också kan utbildas till vårdhund). De boende har tillgång till läkare från landstinget 2 g/vecka., en äldrepedagog på 75% tid som svarar för olika gruppaktiviteter. Enligt planering kommer boendet att senare under hösten få besök av tandläkare och personalen kommer att få tandvårdsutbildning. Ett särskilt rum kommer att upplåtas för besökande frisör och fotvårdare

En av de boende mycket uppskattad verksamhet är en volontärsdriven cykel där de kan få åka runt med en volontär. Mycket uppskattad är också utevistelse (under den varma årstiden) i boendets lilla trädgård på innergården. Utevistelse erbjuds oftast dagligen.

4 gånger /år erbjuds de boende att delta i ett s.k. boenderåd där man särskilt tar upp frågor om maten, synpunkter och förslag till gemensamma aktiviteter, städningen, och ev. andra synpunkter eller förslag. Dessa möten ”protokollförs” för uppföljningens skull.

Särskilda anhörig-träffar erbjuds 2 g/år.

Enligt Schenk kommer maten till boendet (Dafgårds) d.v.s. ingen egen matlagning, och de boendena är i huvudsak nöjda med maten. Om de boende kan och önskar får de delta i förberedelserna till mathållningen.

Enligt Schenk är fallskador ovanliga, och man har varit utan svårare trycksår. Man är mycket klar över att liggsår kan uppkomma fort och att det därför är viktigt att all personal är uppmärksam på om sådana skulle dyka upp. En särskild utbildning kommer att erbjudas i hanteringen av liggsår den 25/10 (Anne Lindeborg från Care of Sweden).

UPS har kallat till allmänt SÄV-möte den 25/9. Till detta möte kommer Schenk att delta.

Nästa SÄV-möte på Glimmervägen planeras till den 14 mars 2018 kl. 9.00.