SÄV-gruppen för Vattholma/Storvreta besöker Granbommen den 11 april 2022, kl
14-16.

Närvarande: Kristin Wahl, chef på Granbommen; Berit Gravsjö-Ericsson, SÄV;
Lena Lindholm, SÄV; Carin Björk, SÄV; Harald von Schlippenbach, SÄV;
Solveig Aaro, SÄV.

Kristin Wahl tar emot på kontoret, med kaffe och bullar. Berättar att hon nu varit chef på Granbommen i 1 år.
Hennes första år har präglats av att driva verksamheten under covid-19 pandemins restriktioner, och även drabbades och isolerades boendet av magsjukan.
Under pandemin hade man “säkra” besök för anhöriga, handsprit, samt övriga restriktioner gällde även här, dvs hålla sig inne i lägenheterna. Ovaccinerade fick arbeta med tvätt och städ, inte med vård av boende. Nu när restriktionerna släppts, så få även ovaccinerad arbeta i vårdarbetet.

Antal boende: 7 platser för personer med demenssjukdom. 20 platser för omvårdnadsbehövande, 2 direktplatser i dubblett. Finns en dubblett för parboende, vilken f.n. ej efterfrågats.

Bemanning, hel- och deltider. 29 personal exklusive legitimerad personal. 4 går äldreomsorgslyftet, en finsktalande personal är utlånad till Balder, en föräldraledig och en har gått till administrativ tjänst i kommunen. Ersätts med viss tid/vik.
Bemanning natt, 2+1, avdelningen för dementa har bemanning nattetid och lämnas ej tom.
Personal är enstaka undersköterska, samt vårdbiträden, plus att man lär upp personal själv.
Personal har rekryterats och kommer förutom från Vattholmaområdet bl a från Uppsala, Gottsunda, Örbyhus, Tierp och Månkarbo.
Språkkunskaper hos personal: fast anställd personal kan bra svenska. En tredjedel är utlandsfödda, vikarier läst/läser SFI, eller de får lära av svensktalande personal.
Chefen har inte ansvar för legitimerad personal som sjuksköterskor (ssk), m fl. Ssk är kl 7-16, och ssk-jour på helg från Fyrisborg (stora jouren).
Arbetstid i äldreomsorgen har minskats från 36,20 tim/vecka till 34,20 tim /vecka.
LMO, lifecare-mobil-omsorg tillämpas. Två undersköterskor planerar arbetsdagen och insatserna utifrån vårdtyngd, och matar in genomförandeplanen i mobiltelefoner som personalen ska arbeta efter. IBC, individbehovet i centrum. Schemalägger utbildning för personalen.

Låsta dörrar? Avdelningarna har egen kod.
Vårdhund – arbetar på remiss, är ej social, föreskrivs bara vid träning, och är tillgänglig 2 eftermiddagar/vecka, alltid undersköterska/sjuksköterska med.
Boende kan ej ha egna djur pga allergier, och att man måste kunna sköta sitt djur själv.
Larm finns alla sorters larm, och det ska installeras nytt enhetligt.

Maten kommer från Måltidsservice, erbjuds även “kockens alternativ”. Planeras extra festligt t.ex grillunch, pubkväll, dansbandsmusik. En personal ansvarar för att lyssnar in boendes önskemål och i Boenderåd ge de boende möjligheter att påverka val av maträtter. En personal gör beställningarna. Man upplever att maten har blivit bättre. Efterrätt bjuds varje lunch. Frukost lagar boendets personal.
Boendet får matleveranser två gånger per dag alla veckans dagar, via varuservice.
Alla som behöver hjälp vid måltiderna, får hjälp.
Livsmedelskontroll görs enl fastställda livsmedelshygieniska föreskrifter. Dvs man tar tempen på maten.

Mediciner kommer i färdiga doser till var och en som har förskrivna läkemedel.
Viktkontroll görs varje månad, ssk har ansvar för att det görs. Även kontroll att ingen blir uttorkad.
Läkare/geriatriker varje vecka via regionen/vårdcentralen.
Trycksår förebyggs genom trycksårsavlastning, med hjälp o stöd av Senior alert.
Senior alert är ett nationellt kvalitetsregister och ett verktyg för att stödja vårdprevention, prevention för äldre personer som riskerar att falla, få trycksår, minska i vikt, utveckla ohälsa i munnen och/eller har problem med blåsdysfunktion.
Åtgärder som att se över snubbel- o fallrisk i mattor, möbleringen, rörelselarm, på vintern broddar för de som går ute.
Tandläkare, via tandhygienist.
Frisör finns som kommer. Fotvård finns som kommer.
Anhöriggrupp/anhörigråd: finns inte. Anhörigträffar planeras och inbjudes till två gånger/ år.

Aktiviteter: kulturaktiviteter/ bibliotek. Minneslådor.
Gymnastik med aktivitetsansvarig personal, riktat till demensavd.
Tre Luciatåg kom det, utomhus pga pandemin.
Festluncher, dansband, 4H: spindeln och ormen, Boppers, Pippi Långstrump, pubkväll.
Månadsbrev till anhöriga, för deras kännedom.
Utevistelse, även vintertid.
Alla i entréplanet har möjlighet att gå ut via sin lägenhet. Från övre plan måste man gå via
trappa eller hiss.
Individuella promenader, rullstolscykel/parcykel finns, stadiga utemöbler finns på gemensamma uteplatserna. Akvarium finns. Nu när pandemirestriktionerna är borttagna kan ev. andra såsom SPF, PRO, kyrkan m fl kunna få erbjuda sina aktiviteter.
Kontaktperson på Granbommen med aktivitetsansvar: Ewa.Nilsson@uppsala.se

Tid för nästa SÄV-besök blir till hösten i oktober på Skogsgården/Storvreta.

Att ha i åtanke…
Det talas mycket om VÄRDIGHETSGARANTIN när det gäller Äldreomsorgen.

  • Värdighetsgarantin talar om vad du som kund har rätt att förvänta dig.
  • Garantin innebär att Omvårdnadsnämnden/Äldrenämnden garanterar att rätta till det som blivit fel, om något skulle fungera dåligt.
  • Genom personalens arbetssätt ska den äldres självbestämmande och delaktighet stärkas.
  • Arbetssättet ska också förmedla trygghet och bidra till meningsfulla aktiviteter för de äldre.