Närvarande:
Petra Gretener, verksamhetschef
Britt-Marie Bräck, PRO Berit Gravsjö-Ericsson, PRO
Ulla Hjelmqvist, PRO
Carin Björk, SPF
Lena Lindholm, SPF

Petra berättade att ingenting hänt beträffande det nya boendet i Storvreta. Vad ska ske med Skogsgården i framtiden?

Ulla berättade att UPS föreslagit att fastigheten ska göras om till trygghetsboende. Läget är utmärkt, nära till kommunikationer, nära till vårdcentral och tandläkare, apotek och affärer finns inom gångavstånd. Mat kan tas från Ärentuna-skolan till matsalen. Större lokaler för Träffpunkten.

Berit frågade om hur det gått med heltid för alla anställda? Petra sa att samarbetet mellan omsorgsboendet och hemtjänsten har påbörjats men i dagsläget finns inte behov av att dela personal. Möjlighet finns om behov uppstår. Enstaka samarbeten kring material finns mellan hemvård och boendet. Dessutom kan hemtjänstens personal använda Granbommen som utgångspunkt.

En uppdatering av personalens utbildning har planerats med bl a sitt- och ligg-ställning. Hur känns det att få hjälp med att sitta och ligga

Fallolyckorna är för många. Allt går inte att åtgärda, det är trots allt privata lägenheter, men personalen är duktig på att tänka förebyggande. De kollar mattor, skor, mm.

Välfärdsteknologi. Det finns pengar till olika projekt. De vill gärna pröva kameraövervakning, men än finns det inga kameror. Sådan övervakning ska alltid vara frivillig.

Hjärt- och lungräddning. Vid inskrivning av nya brukare är det en läkares bedömning som ligger till grund för om hjärt- o lung-räddning, återupplivande ska användas. Mycket sköra människor klarar inte av den ganska hårdhänta behandlingen.

Samtal om döden förekommer. Vi talar om Ebbagårdens Änglar och Myror. Sjukvårdsteamet kan tillkallas om boendet inte klarar den palliativa vården.

Alla har en vårdplan där det står hur man vill ha det. Ett kort med brukarens önskemål kan underlätta när ny personal ska introduceras. Planen uppdateras en gång per år. Petra vill att planerna kontinuerligt ska gås igenom.

Hörselombud finns på Granbommen, men inte på Skogsgården.

Anhöriggruppen träffas en gång per termin. Vill vi vara med?

Petra frågar om vi vill engagera oss i aktiviteterna på de två boendena. Gärna högläsning. Allsång.

Till Granbommens demensavdelning är det kö, på omsorgsavdelningen finns det plats.
Till Skogsgårdens omsorgsavdelning är det kö, och demensavdelningen är full belagd.

Nästa möte på Granbommen den 17 september kl 14.

Petra Gretener, Ulla Hjelmqvist, Britt-Marie Bräck, Berit Gravsjö-Ericsson, Carin Björk och Lena Lindholm.