Deltagare: Petra Gretener, verksamhetschef
Ulla Hjelmqvist, Britt-Marie Bräck och Berit Gravsjö-Ericsson PRO
Carin Björk, Lena Lindholm och Kerstin Kolsmyr SPF

Sedan sist har planeringen av ett nytt särskilt boende i Storvreta tagit fart, det finns en tidsplan. Boendet ska ersätta Skogsgården, ligga bredvid Pluggparadiset och planeras vara klart för inflyttning 2022. Det finns en styrgrupp som har intervjuat några av de boende, 1 anhörig samt delar av personalen.

Det finns stort behov av att varje lägenhet får egna tvättmaskiner, vilket skulle underlätta för personalen som slipper springa omkring med tvätt.

Kommunen har olika nätverk som ger stöd och råd till sina särskilda boenden. Det finns en palliativ konsultgrupp, det finns hemsjukvård som anlitas vid behov på boendet. När det gäller demensavdelningen får de också hjälp av Silvia-systrarnas nätverk. Kommunen har dessutom ett demensteam, som utgår från Anhörigcentrum.

Äldreomsorgen skulle organiseras på längre sikt, t ex som 10-årsplan.

En fråga som kom upp var när man vet att någon blivit så dement att hen ska flyttas till demensavdelningen. Personalen märker tecknen först, därefter görs en utredning av läkare. Efter det diskuteras tillsammans med anhöriga vad som är bäst för individen, byta till demensboende eller vara kvar på omvårdnadsboendet.

Granbommen är planerat för demensboende, med olika färger, skydd för spegelbilder etc. Skogsgården är ett äldre hus.

Levnadsberättelserna följer inte med när man byter boende. Inom kommunen följer journalerna med. Bra om man skriver ner sin egen levnadsberättelse och sina önskemål i tid. Hur vill jag ha det när jag står i begrepp att flytta in på ett äldreboende?

Maten kommer fortfarande från Björngården. Renoveringen av Ärentunaskolans kök är inte klar. Måltidsservice bestämmer menyerna. Önskemål finns om mer varierad meny. Det finns bara Husmanskost, Vegetarisk och Soppa.

Välfärdsteknik kan inte genomföras eftersom det saknas trådlös uppkoppling i huset Granbommen. Bättre larm, bättre kommunikation och kameror skulle underlätta arbetet och öka tryggheten för de boende.
Skogsgården ska läggas ner, men det nya huset kommer att vara förberett för välfärdsteknik.

Nästa möte fredagen den 13 sept kl 14 på Skogsgården.

Petra Gretener, Ulla Hjelmqvist, Britt-Marie Bräck, Berit Gravsjö-Ericsson, Carin Björk, Kerstin Kolsmyr och Lena Lindholm