Närvarande
Helena Åkerlind, SÄV ombud och verksamhetschef Carola Bertolino.

Allmänt
Sedan föregående möte har vi haft 2 träffar på boendet. Den första skedde utomhus när det var besöksförbud.

Möte 1, 11 juni 2020

Vårt samtal handlade mest om de åtgärder som vidtagits på grund av pandemin. Man arbetar utifrån försiktighetsprincipen för att inte få in smitta på boendet. Personalen får bara vistas på den avdelning de är anställda på för att inte riskera att sprida smitta mellan avdelningar. Personalen träffas inte alls över avdelningsgränserna, vilket innebär att de gemensamma personalmötena inte genomförs. 1 person arbetar i varje avdelningskök. Sköterskorna arbetar på sina egna avdelningar. Personalen får vidareutbildning på distans i hygienrutiner, demens mm. Anhörigmöten genomförs inte heller, istället skickar Carola ut veckobrev till de anhöriga där hon lovat full transparens om vad som händer.

Besöksförbudet tär på både boende och anställda, men man försöker hitta på aktiviteter avdelningsvis. Man har också fått en ”cykel” som personalen kan skjutsa de boende på så de kommer ut och kan se lite mer än den allra närmaste omgivningen. För att använda cykeln krävs särskild utbildning. Vid mötet fick jag en demonstration av cykeln.

Man har äskat pengar för att få lås med ”tags” för att de boende ska slippa oönskade besök av andra boende på sina rum. Detta motiveras även för att minska risk för spridning av eventuell smitta. 

Möte 2, 21 maj 2021

Året som gått har varit svårt med många prövningar för boendet.

Strax efter vårt förra möte fick man in Covid-19 på en av demensavdelningarna. Trots intensiv smittspårning kunde källan inte hittas. En rätt stor andel av både boende och anställda drabbades och några boende avled inom kort tid från utbrottet. De övriga avdelningarna drabbades inte vid detta tillfälle. Ungefär ett halvår senare bröt Covid-19 ut på en av omvårdnadsavdelningarna. I detta fall kom smittan via en boende som varit intagen på Akademiska sjukhuset.

Man har även haft utbrott av Legionella. 

Man har fått många nya boende samtidigt på den demensavdelning som drabbades av Covid-19. Det har inneburit mycket arbete för personalen och en del oro för de boende. 

De nya lås man hoppades på vid förra mötet har inte blivit verklighet. 

De ljuspunkter man ser framför sig är att man nu får mer personal, sköterskebemanningen har förstärkts och från hösten hoppas man att maten som serveras ska bli godare och mer varierad. Då kommer maten att levereras varm 2 gånger per dag från Bolandsskolans kök.

Man kommer att arbeta med mer strukturerade uppföljningar av de boende genom det nationella registret Senior Alert.

Under hösten kommer man även att införa kommunens nya verksamhetssystem inom vård och omsorg – Siebel. 

Helena Åkerlind
SÄV-ombud Hagundagården