Närvarande: Verksamhetschef Bodil Malmberg, Vik verksamhetschef Björn Brodén tillfälligt Silviasyster Natascha ? Anställd 2018.
SÄV-ombud: Stina Ånnhagen
SÄV-ombud: Jan-Erik Elg

Hasselparken byggd 2006-2007. Först kommunen sedan Aleris och från 2018 kommunen igen.
Huset består av 4 våningar.
På våning 1 finns 9 platser, demens
På våning 2 finns 20 platser, demens
På våning 3 finns 20 platser, demens
På våning 4 finns 20 platser, omvårdnad.
Alltså 4 avdelningar. Totalt 69 boende varav 49 dementa.
Björn har ansvar för våning 1 och 4
Bodil har ansvar för våning 2 och 3.
Inga parboende finns.
4 sjuksköterskor, dvs en för varje avdelning, 1 arbetsterapeut, 1 sjukgymnast, 1 Silviasyster.
Arbetstid 07 – 16. Därefter går jouren in.
Verksamhetschefen har inte personalansvar för sjuksköterskorna! De hör till Fyrisborg efter omorganisationen.
Totalt 50 undersköterskor, alla utbildade. 90 % fast anställda. 10% vikarier, timanställda.
Nattpersonal. 5 stycken nattetid, varav en ”löpare”, som rör sej över alla våningar.
3 st heltid av totalt 14 som jobbar natt.
2 st administratörer.
Språkombud finns utvalda. Drar igång 7 dec med språkkafféer etc.
Läkare finns under tisdag och torsdag. Fungerar mycket bra. Samma läkare under flera år. Direktkontakt om så behövs.
Från LLS kommer några dagligen. Totalt 6-7 stycken.
En undersköterska arbetsledare. De kan sprita dörrhandtag, packa upp förpackningar m.m. Mycket stor hjälp.
Samarbetsmodell nystartsjobb. För blivande vårdbiträden eller undersköterskor.
Ett flertal gruppaktiviteter bedrivs dagligen. Det kan vara gymnastik, bingo m.m. Många utomhusaktiviteter. De boende avgör själva om de vill vara på gården eller på balkongen. Oftast på eftermiddagar.
Cykelutflykter mycket populära.
Artister uppträder ibland. Populärt.
Allsång både inomhus och utomhus sommartid.
Andakt frivilligt en gång i veckan.
Midsommarfirande, grillaftnar, bio i egen lokal med popcorn-automat. Uppskattat.
Gott samarbete med bibliotek. Kommer en gång i veckan. Minneslådor varannan månad.
Frukost tillagas i huset. Bakning likaså i egna kök. Mat från seniorköket 2 ggr per dag. Boende får välja mellan 3 rätter samt specialmat.
Alla boende har eget stort rum med pentry, toalett och dusch.
Egna personalen städar.
Prov ska ske med nystartsjobb. Önskemål från personalen.
Anhörigbrev varje månad.
Finns även anhöriggrupper under ledning av Silviasystern.
Från vår sida ett trevligt och positivt möte, som avslutades med en rundvandring i lokalerna.
Verksamhetscheferna uppskattade att få besök av SÄV-ombud.
Det var deras första besök sedan 2018

Stina o Jan-Erik