Rapport från besök på Höganäs vårdboende 2019-11-10

Närvarande: Förest. Johanna Rhen, Evrin personal, Inger Wentzel, Maud Blom

Mycket har hänt sedan sist. Då stod man inför ett byte till Polstjärnan och den dåvarande föreståndaren gick till annat arbete. När vi nu besöker dem har de bytt utförare igen dvs Kommunen har övertagit ansvaret från 2019-06-01. Johanna tillträdde sin tjänst då.

Det tar tid att vända en skuta så än är inte alla rutiner inarbetade.

Höganäs har 50 platser varav 49 är belagda. 3 avd varav 1 för demenspatienter (16 pers)

35-36 personal fördelat på
3 ssk på 2½ tjänst 
80-20 usk-vb

På natten finns 1 personal/avd.
Dörrarna har kodlås.

Mat:
Frukost 8.30-10.00
Frukt 10.00-10.30
Lunch 12.00
Kaffe 14.00-14.30
Middag 17.00
Kvällsmål 18.30-21.00

Maten kommer från Dafgårds. Från årsskiftet kommer kommunens måltidsservice att överta matleveranserna.

Senior alert kvalitetsregister.

2ggr/v besök av läkare. Var 3:e månad besök av tandläkare. Mobil klinik 1 g/år, tandhygienist 1 g/ mån.

Ingen frisör.

Husdjur: fiskar och sköldpadda.

Aktiviteter:
– promenader varje dag
– sittgympa
– musik
– kultur i vården
– utflykter, tex besök på marknaden
– aktivitetsombud
– besök av barn från Botulvs förskola 1 g/vecka
– anhörigträffar 2 ggr/år.

Vi blev väl bemötta och planerar ett nytt besök till våren i april. 

Maud Blom
Inger Wentzel