Närvarande: Dzhon Zubenko, föreståndare, Inger Wentzel UPS/Vision-P o Maud Blom, Vision-P
DZ har varit föreståndare sedan 2016-04-11.

Höganäs vårdboende startade 1993 och har haft olika aktörer som drivit boendet just nyupphandlat är Ansvar & omsorg AB som driver boendet.

Antal platser boendet:  Totalt 50 platser uppdelat på 3 avdelningar. 17 + 17 + 16 (demensavd) 1 plats för korttidsboende. Finns möjlighet till parboende.

Bemanning: Dagtid: 4 personal/ enhet. Kvällstid: 4 +4+3. Natt: 1 personal/enhet. Ingen Silviasyster. Men önskemål att anställa. Svårt med personal som inte kan svenska så bra. Erbjuds digital utbildning. Väljer dem som har empati för  de boende.

Hälsotillståndet: 11 har demensdiagnos.½ av de boende behöver hjälp med att komma upp på morgonen.

Trycksår förekommer, i många fall efter vistelse på sjukhuset. Personalen är mycket duktiga på att behandla detta.

Läkarronder genomförs 2 ggr/v av läkare från Liljefors VC.

Besök av tandhygienist 1 g/månad. Munvårdsbedömning 1 g/år. Mobil fullutrustad tandläkare var 3:e månad.

Samarbetar med Årstagården i demensfrågor. Eva Nord ssk handleder i demensfrågor. Varje boende har en kontaktperson.

Måltider: Halvfabrikat från Dafgård.

Frukost 8-10, lunch 12, middag 17 och kvällsmål 19,30. 3-rätters lunch varje lördag. Viktkontroll, sittvåg för rullstolsburna.

Guldkanter  på tillvaron: Frisör och fotvårdshjälp  kommer regelbundet.

Vårdhund finns på stället och den som kan och vill kan få följa med på promenad. Akvarium med fiskar finns. Det har också funnits höns på stället men inte längre.

På onsdagar kommer barn från Botulvs förskola på besök och deltar i olika aktiviteter. Personalen försöker in sång och musik i den dagliga verksamheten.

Bokvagn står till förfogande i samarbete med biblioteket. Högläsning på fredagar. Möjlighet till utevistelse finns i anslutning till boendet.

Röda korset kommer på besök 2 timmar/vecka.

Har samarbete med daglig verksamhet. 5 pers med ledare kommer på besök.