Senast jag besökte Lillsjögården var 16 februari 2018 på eftermiddagen. Jag besökte alla fyra avdelningarna , allt var lugnt och tyst. Jag pratade som vanligt med både personal och boende. Personalen uttryckte sig vara mycket nöjda med att kommunen tagit över driften, många är kvar sedan kommunen drev Lillsjögården, innan Carema tog över för ca 7-8 år sedan.

Det är numera två demensavdelningar på Lillsjögården. Ingen av personalen har sagt upp sig vid övergången från Vardaga till kommunen. Endast verksamhetschefen är ny.

Vi blev inbjudna till anhörigmöte innan kommunen tog över driften. Det var bra information och många av de anhöriga var med, för ovanlighetens skull. Några ytterligare kommentarer har jag inte – jag har varit med i SÄV sedan Carema tog över för 8 år sedan, så jag tycker att Lillsjögårdens personal och boende fungerar mycket väl.

I december 2017 bjöd en volontär, den enda som är kvar av fem, på ”musik till kaffet” med hembakat börd, musiken sköttes av en man från bygden, det var väldigt uppskattat av dem som var med.

 

Lillian Berggren
Lilllsjögården
Almunge