Möte på Lillsjögården med verksamhetschefen Eva. Lillsjögården står under kommunen som vårdgivare, tidigare Vardaga, f d Carema. Personalfrågor under sommaren har gått med hjälp av vikarier och extratider av ordinarie personal. Tyvärr är ett par av den ordinarie personalen långtidssjukskrivna. Verksamhetschefen ska anställa ytterligare personal för att täcka upp för dem. Det är många kompetenta sökande enligt henne.

Den 2 juni var det anhörigdag med många besökare. En studiecirkel i data skall starta under hösten för boenden som så önskar. En vårdhund kommer på besök vissa dagar. Den aktivitetsansvariga på Lillsjögården är otroligt duktig och ordnar mycket, som olika aktiviteter på Lillsjögården och utflykter till olika platser för dem som vill och kan.

Gudstjänst varannan tisdag på Lillsjögården. En volontär läser en bok ca 40- 45 minuter en dag i veckan. Tyvärr så är det väldigt svårt att få volontärer som ställer upp. För några år sedan var det 5-6 personer. De ledsnade/orkade ej längre. Oron är stor hur det ska bli med stimulansmedlen som upphör att komma vid årsskiftet 2018/19. Stimulanspengarna har stor betydelse för att kunna genomföra de olika aktivitetsprogrammen. Vem kan man fråga för att få behålla dem? Vem avgör? (Frågan ställdes på SÄV-mötet 24 september).

Lilian Berggren
SÄV-ombud

Ulla Svensson
SÄV-ombud