Träff med t.f verksamhetschefen den 9/5 -22 på Lillsjögården, Almunge.

Det finns f.n 6 rum lediga, varav 2 på demensavd. och ett par avsedda för korttidsboende.

Semesterplanering pågår, men är ännu inte klar. Svårt med bemanningen, intervjuer görs, men svårt då flera ska ha vetskap om busstidtabeller under sommaren.

Varje vecka är det alltid aktiviteter för de boende som bingo, frågesport, högläsning, musik. För någon vecka sedan var Ahlgrens 4-mannaorkester där, häromdagen var några f.d. vaktparadhästar på besök.

Jag upplever det ganska fridfullt och lugnt på Lillsjögården, men visst kan det väl vara lite ”gnäll och gny” ibland.

Förra veckan började man arbeta med pilotprojektet. Den 23 maj kommer ny verksamhetschef.

Med pennan
Lilian Berggren