Rapport från SÄV-besök på äldreboendet Linné den 17 juni 2019 kl.10-11

Vi (Kjell Glimmerud PRO och Siv Asplund Peiro SPF) togs emot av VC Zoya Khosravi, som berättade om verksamheten sedan föregående besök och svarade på våra frågor. Hemsidan kommer att uppdateras nästa vecka.

Fastigheten ägs av Rikshem AB och hyrs av Uppsala kommun. I år firar Linné 10 år. Under hösten hade flera inspektioner genomförts, bland annat av brandmyndigheten och miljöverket. 

Asea-aggregat för AC till ventilationssystemet hade köpts in, men tillstånd för montering hade inte erhållits från Rikshem. VC har förberett för ytterligare en varm sommar med att köpa fläktar och särskilda handdukar för de boenden att svalka sig med. Liten pool finns på gården.

För närvarande har Linné 41 boenden, varav 1 par. Varje lägenhet har en kontaktperson. Ett anhörigmöte hade genomförts under våren. Nästa blir till hösten. Linné har även i år feriearbetande skolungdomar. 2 på varje plan och 3 veckor i taget. Färdig mat tas från Måltidsservice. Varje plan har ett kök med matsal. 

Kommunen har utbildning av personalen genom språkombud samt har Silviasystrar som stöd för personalen, när det gäller arbetssätt för demensboendena på plan 1.

APO-dos och dosetter används. Undersköterska har delegering att dela ut. Under natten finns 1 undersköterska på varje plan samt en löpare gemensam med Nora.

Hjälpmedel förskrivs. Linné har en extra rullstol som transportmedel. 

Ett rum finns iordningställt för tandläkare och tandhygienist, som kommer 3 månader per år. Ett rum finns också för frisör, som kommer när tid avtalats. 

Aktiviteter ordnas av personalen på varje plan. Bakning är en uppskattad aktivitet. Förra veckan hade man grillfest och då även besök av två hästar, som ägs av en personal. Vi tog del av uppsatta bilder från festen.

Vi gjorde en rundvandring på plan 1 och 2 samt besökte trädgården. Varje plan och entrén har anslagstavlor för aktiviteter. Från balkongerna på plan 1 och 2 går hiss direkt ned i trädgården. I förrådet finns elcykeln, som körs av volontärer från Röda Korset. Kommunen har hand om servicen. 

Vi bestämde att vårt nästa besök blir till hösten. Vi konstaterade att trädgården, en fin sommardag som denna, är en tillgång för Linné.

Uppsala den 17 juni 2019.

Kjell Glimmerud PRO
Siv Asplund Peiro SPF