RAPPORT FRÅN SÄV-BESÖK PÅ LINNÉ DEN 22 FEBRUARI 2023 KL. 9.30-11  

Vi (Carina Enedotter och Siv Asplund Peiro) togs emot av verksamhetschef (VC) Sofia Iconomidou och slog oss ner i restaurangens matsal med kaffe och kladdkaka.

Genomgång av rapporten den 13 oktober 2022

Diskuterade Linnés två hemsidor. Uppgiften om ISO-certifieringen har tagits bort. Frågan ställdes varför man har två hemsidor, som inte helt överensstämmer. Arbete med detta pågår inom kommunen.

Linné har 2 lediga platser. Möjligheter för parboende finns. Sedan i höstas har ett tiotal personer avlidit och lika många har flyttat in. Vid inflyttningen går sjuksköterska igenom sjukvårdsjournalen och tar fram vårdplan tillsammans med läkare. Kontaktman tar upp levnadsberättelsen. Detta ligger till grund för genomförandeplanen. Alla berörda parter kallas till möte vid särskilda tillfällen och förändringar av hälsan. Frivillig enkät finns om goda levnadsvanor.

Kravet på munskydd har upphört. Ingen stor omsättning av personal. Linné har ca 15 timvikarier.

Arbetsplatsträff (APT) var 6:e vecka för båda avdelningarna. På senaste APT var en av SÄBO:s språkutbildare inbjuden. 2 personal har visat intresse för att utbilda sig till språkombud.

Linné inbjuder till träffar för anhöriga. Sofia håller kontakt med anhöriga via mejl ungefär varje månad eller med aktuell information vid behov.

Kompletterande uppgifter

Lunch och middag lagas av måltidsservice i restaurangköket på Linné. De boende får beställa från veckans matsedel. I avdelningarnas kök tillagas övriga måltider som till exempel frukost och vid helger värmer man restaurangens lagade och kylda luncher och middagar.

APO-dos används. Utdelning görs av omsorgspersonal genom delegering sjuksköterska.

Isabell Andersson är chef för HS-personalen (sjuksköterskor, fysioterapeut och arbetsterapeut) på Linné samt på två andra av kommunens äldreboenden.

Avvikelserapporterna för utförandekvalitet och arbetsmiljö tas upp på avdelningsmöten (varje vecka) och/eller på APT för båda avdelningarna.

Avdelningsmöte varje vecka (för personal i tjänst) på varje avdelning med HS-personalen.

Kommunen har gjort tillsynsbesök avseende miljö och livsmedel. För kvalitet är besök inbokat.

Kontaktmän (utsedd person i personalgruppen) och anhöriga hjälper de boende att handla kläder. Det kommer också företag till boendet och säljer kläder. För tvätt på Linné har de boende sina kläder märkta.

Dörrarna till avdelningarna är låsta. Varje lägenhet har kassaskåp.

Linné har 2 brandombud per avdelning. Genomgång av brandskyddet är gjord. Plan för krishantering och -beredskap är under arbete.

Nästa besök blir i höst.

Uppsala den 22 februari 2023

Carina Enedotter PRO                                       Siv Asplund Peiro SPF