Rapport från SÄV-besök på äldreboendet Linné den 29 november 2018 kl. 10-11

Vi, Inger Olsson PRO Vaksala Danmark och Siv Asplund Peiro SPF Seniorerna Linné, togs emot av tf. VC Zoya Khosravi (leg. sjuksköterska och VC fr.o.m. 2019-01-01), som berättade om verksamheten.

Linné ingår i Uppsala kommuns avdelning Boenden och omfattar byggnadens plan 1 och 2. Korttids- och växelboendet Nora på plan 3 och 4 tillhör avdelning Förebyggande och jour och har egen VC. På varje plan finns 20 lägenheter. En av dessa är avsedd för parboende.

5 personal på morgonen och 4 personal på kvällen. 1 fysioterapeut och 1 arbetsterapeut. 1 sjuksköterska och 1 städerska per plan. En extra sjuksköterska handleder personalen.

Färdig mat tas från Måltidscentrum. Inköp av ekologiska kolonialvaror görs på Menigo. Varje plan har ett kök med matsal. Personalen i köket värmer den färdiga maten, bakar, ordnar frukost, fika och kvällsmacka m.m.

Frukost kl. 6.45-11 (efter behov), lunch kl. 12-13, fika efter önskemål kl. 7-16, middag kl. 17 och kvällsmat fram till kl. 21. Nattfastan får inte vara längre än 11 timmar.

Läkare kommer 2 gånger i veckan från Familjeläkarna i Luthagen. En större och en mindre rond. Läkemedel levereras från Apotekstjänst AB.

Under den varma sommaren hade de boende klarat sig bra. Mycket vattenmelon hade konsumerats! Personalen hade fått använda sina egna T-shirts. Arbetsblusarna hade varit för varma. Ventilationssystemet kommer att ses över.

Vi gjorde en rundvandring på plan 1 och hälsade på flera i personalen. Besökte gymmet, köket och matsalen. Läste på korridorens anslagstavla om veckans aktiviteter, som 2 personal har ansvar för. Till aktiviteterna hör en eldriven paketcykel för åkturer. Anhörigdagar planeras till nästa år.

Vi bestämde att vårt nästa besök blir till våren. Vårt intryck av dagens besök var gott, bra lokaler och fin stämning.

Uppsala den 9 december 2018

Inger Olsson PRO
Siv Asplund Peiro SPF