Rapport från SÅV-besök på äldreboendet Linné den 4 december 2019 kl. 10.30-11.40

Vi (Elisabet Eriksson, Inger Olson och Siv Asplund Peiro) togs emot av tf. VC Björn Brodén och samordnaren Susanne Pettersson och bjöds på kaffe. Björn hade börjat i oktober och har avtal med kommunen fram till februari 2020. Susanne är undersköterska och är anställd som administratör sedan 2 år. Mia Runfors, VC på Sävjahus, hade kommit in i verksamheten under våren och sommaren.  Hon kommer nu 2–3 timmar i veckan och har hand om HSL-frågor.

Vi påpekade att hemsidan behöver uppdaterats.

Verksamheten har arbetsplatsträffar (APT) var 4:e vecka.

Gårdsråd hålls med de boende. De vanligaste synpunkterna gäller maten.

Det blir en anhörigträff veckan före jul.

Linné har 40 platser för boenden.

F.n. har verksamheten 3 ”nystartjobbare” och 2 är på väg in.

Linné har 1 språkombud, men saknar palliativt ombud.

2 kvalitetsutvecklare från kommunen genomförde revision på verksamheten i våras. Funna avvikelser har besvarats och godtagits.

Diskussionen från vårt besök i juni om ventilationen togs upp. Rikshem har lämnat kostnadsförslag.

Cykelturerna med elcykeln hade uppskattats mycket av de boende och blivit många under sommaren och flera gånger per dag. Man hade mest cyklat runt på vägarna i trädgården.

Vi besökte Måltidscentrums lokaler, från matsal till lastbrygga.

VC framförde starka önskemål om att ha tillgång till bil för utflykter. Vi tar upp frågan med UPS.

Nästa SÄV-besök blir till våren 2020.

Uppsala den 6 december 2019

Elisabet Eriksson SPF, Inger Olsson PRO, Siv Asplund Peiro SPF