Träff med Sofia Iconomidou, verksamhetschef sedan 2022-08-25, samt Björn Brodén som varit t.f. Verksamhetschefer (VC) på äldreboendet en period under 2019 samt under sommaren 2022. Sedan vårt första SÄV-besök 2018-11-29 har Linné haft 2 VC och 1 t.f.VC.

Sofia är utbildad beteendevetare och arbetade senast som VC inom LSS.

Inför besöket hade vi informerat oss genom att ta del av Linnés hemsidor. https://vardochomsorg.uppsala.se/boende/aldreboende/vara-aldreboenden/linne/ var uppdaterad 28 september 2022. Den andra sidan som fanns under ”Hitta vård- och omsorgsboende – Uppsala kommun” var inte uppdaterad och föranledde frågor om jourbemanning och om att verksamheten är ISO-certifierad (system för kvalité och utveckling) och att kvalitetskontroller görs regelbundet såväl internt som externt. Sofia och Björn skulle undersöka certifieringen.

Linné består av 40 lägenheter fördelade på 2 plan, med 20 lägenheter på varje plan. 2 lediga platser finns för närvarande.

2 boenden var coronasmittade. Tester görs så fort någon visar symtom. Kohortvården har förbättrats under pandemin.

Vårdbiträden, undersköterskor, sjuksköterskor, arbetsterapeut och fysioterapeut ingår i Linnés arbetslag. Arbetsterapeut och fysioterapeut delas med plan 3 och 4 (Nora).

På varje plan 1 och 2 arbetar 5 personer på dagen, 4 på kvällen och 1 person på natten.  

2–3 sjuksköterskor har jour på kvällar, nätter och helger. De sitter centralt i Fyrisborg och betjänar samtliga kommunens äldreboenden.

För närvarande vidareutbildar sig 2 personer till undersköterskor genom ”Äldreomsorgslyftet i Uppsala kommun”. De är klara med utbildningen i december. Äldreomsorgslyftet gäller t.o.m. 31 december 2022.

Enligt uppgift har Linné ingen stor personalomsättning.

Linné har språk- och inkluderingsombud, men behöver utveckla dessa aktiviteter ytterligare.

Pilotförsök med språkcafé pågår på några av kommunens äldreboenden. Linné har ännu inget språkcafé.

VC informerar anhöriga per mejl.

Turer med el-cykeln uppskattas. Färdtjänst används för utflykter.

Nästa besök blir våren 2023.

Uppsala den 13 oktober 2022

Elisabet Eriksson SPF, Siv Asplund Peiro SPF, Carina Enedotter PRO