Minnesanteckningar från SÄV – möte på Lundgården 12 mars 2020

Närvarande:
Kristin Wall, Verksamhetschef Lundgården
Gerd Waleij, SÄV-ombud Lundgården

Ny upphandling är på gång. De ska troligen få besked i april om vem som tar över. Troligt övertagande i november.

Antal boende: 31 lägenheter varav 10 är demensboenden och 20 omvårdnadsboenden och 1 korttidsboende.
Har sedan i somras haft tomma platser som har används som korttidsboende. Nu har man 4 korttidsboenden.
Demensboendet är det kö till.

Bemanningen: 28 heltidstjänster finns. Det har inte varit någon indragning av personal pga. de tomma platserna. Vårdtyngden är hög, ex. nu 6 matningar på omvårdnadsboendet.

Maten levereras som tidigare från Björklinge. Det är fortfarande klagomål på maten.

I övrigt som tidigare ingen nattfasta, näringsdrycker och frukt finns att få.

I övrigt som tidigare med läkare 1ggr/v, Tandhygien vb. AP dos för läkemedel. Frisör och fotvård finns i huset.

Utemiljön har förbättrats då fontänen efter flera år åter sprutar vatten. Ogräset lyser med sin närvaro runt uteplatser och huset även om det blivit lite bättre.

Aktivitet sker idag på det personliga planet och inte gemensamt. En personal är ansvarig för att det sker.

Vårdhunden kommer 1 dag i veckan till den som har remiss. Mycket uppskattat.

Anhörigträffar 2 ggr/ år dessutom ljuständning i november med ljus, kransar och fika.

Har inte fått hörslingor.

Brandövningar sker ofta genom att larmet går i huset från annan verksamhet.

Hygien och andra kontroller kommer i framtiden att ske via stickprovs kontroller. Tyvärr fungerade inte handspriten vid ingången.

Vi pratade om avvikelserapporter och ev. IVO anmälningar och hur dessa hanterades.

Pga. coronaviruset och att kommunen infört besöksförbud gjordes ingen rundvandring.

Nedteckningarna av

Gerd Waleij
SÄV ombud