Närvarande: Kristin Wall, Gerd Waleij, Berit Öberg.

Antal boende: 31 lägenheter varav 10 är demensboenden och 20 omvårdnadsboenden och 1 korttidsboende, Korttidsboendet används inte för växelvård. Man har ingen kö för närvarande.

Bemanningen: 28 heltidstjänster finns. Det ät just nu anställningsstopp så det finns vakanser. Bemanningsföretag för sjuksköterskor används.

Maten levereras som tidigare från Björklinge. En anställd är nu på hela tjänsten i köket för att få bättre kvalité på måltiderna.
I övrigt som tidigare ingen nattfasta, näringsdrycker och frukt finns att få.

I övrigt som tidigare med läkare 1ggr/v, Tandhygien vb. AP dos för läkemedel. Frisör och fotvård finns i huset.

Väntjänst fungerar dåligt för tillfället. Bingo ska komma igång under hösten.

Utemiljön har förbättrats då fontänen efter flera år åter sprutar vatten. Ogräset lyser med sin närvaro runt uteplatser och huset.

Aktivitet sker idag på det personliga planet och inte gemensamt. En personal är ansvarig för att det sker.

Vårdhunden kommer 1ggr/vecka till den som har remiss. Man får 8 veckor som utvärderas efter 4 veckor. Kan förlängas.

Anhörigträffar 2 ggr/ år dessutom ljuständning i november med ljus, kransar och fika. Kompskärmen lyckades inte pga. olika privata orsaker.
Har inte fått hörslingor.

Livsberättelserna fungerar ibland och ibland inte pga personliga skäl.

Hygien och andra kontroller kommer i framtiden att ske via stickprovs kontroller.

Nästa möte 12 mars 2020 13.00.