Närvarande: Kristin Wall, Gerd Waleij, Berit Öberg.

Antal boende: 31 lägenheter varav 10 är demensboende. 20 omvårdnadsboenden och 1 korttidsboende.

Bemanning: 28 anställda. På natten 2 uppe och 1 på demensboendet. Alla är utbildade på  tjänster. 0 Silvia systrar. 65% lokalvårdare för lokalhygien och boendebostäder. 1,8 tjänst på 2 sjuksköterskor varav 1 på demensboendet, De jobbar dagtid måndag till fredag.
50 % arbetsterapeut, 50 % sjukgymnast vilket är en ökning.
1 vaktmästare.

Maten levereras från Björklingegården. Lunchen kommer varm och serveras när den kommer, under helgerna värms maten. Middagen värms alla dagar. Frukt serveras till frukost alla dagar och det står en fruktskål framme. Måltidsservice har ansvar för kosten och det är svårt att få in egna önskemål.

Nattfasta, ingen ska fasta över 11 timmar. Näringsdryck och mackor om man är vaken vid nattronderna. Man gör egna näringsdrycker. Sjuksköterskorna har gått utbildning om kost. Sjuksköterskorna följer kosten noga och alla försöker ha koll på kosten. Protein tillskott finns.

Viktkontroll 1ggr/kvartal. Alla som har BMI under 23 görs det en handlingsplan med dietist på.

Läkare 1 ggr/vecka är geriatriker och det fungerar bra.

Läkemedel med AP dos som sjuksköterskor ansvarar för.

Tandläkare och tandhygienist med jämna mellanrum. Fotvård finns i huset och kan beställas.

Frisör finns att tillgå. Väntjänst fortfarande av och till.

Det går bra att komma ut genom ramper. Utemiljön skulle behövas förbättras och personalen anstränger sig för att få det gjort.

Dagliga aktiviteter finns anslagna vid matrummet. För tillfället finns extra personer att tillgå som inte räknas som personal  att tillgå för samtal och sysselsättning. En av personalen håller på att möblera om för att få bättre gemensamhetsytor.

Anhörigträffar 2ggr/år.

Sökt medel för få låna kompskärm som anhöriga kan få information via och skicka hälsningar. Har fiber inkopplat för kontor och larm, men inte för personligt bruk. Hörslingor finns inte.

Livsberättelser görs i de fall som närstående har gett sitt samtycke och godkänt.

Kommunens värdegrund arbetas det efter.
Har hygienombud och hygienronder.
Har vård hund 1dag i veckan för både personlig och grupp terapi.

Ett trevligt möte och nästa träff 12 sept. 14.00.