Närvarande: Madeleine Grandell, verksamhetschef, Emma Karsch, administratör, Carolina Olsson, administratör, Gerd Waleij, SÄV-ombud.

Antal boende som tidigare, 31 lägenheter varav 10 demensboende, 20 omvårdnadsboende och 1 korttidsboende. 4 tomma lägenheter på omvårdnadsboendet, ingen kö. Demensboendet är fullbelagt.

Bemanningen som tidigare. 2 nya sjuksköterskor som jobbar bekväm tid. Deras arbetsuppgifter är mest kvalitetsarbete, personaldelegering och medicinhantering.

Utbildning och personalomsättning
80 % av personalen är utbildade, På omvårdnadsboendet 5 på dagtid, 4 på kvällen och 2 på natten. Inga Silvia systrar finns. Personalomsättningen är låg. Det har varit en trasslig personalsituation under sommaren. Rutiner för utrymning sker regelbundet. På demensboendet 3 dagtid, 3 kväll och 1 på natten. Man kan hjälpa varandra mellan avdelningarna. Vid palliativ vård tas extra personal in vid behov. Rullstolsburna 1 på demensboendet och 3 på omvårdnadsboendet. Telefonregistrering av omvårdnaden är nedlagd då det inte fungerade, Sjukgymnastik på ½ tid och arbetsterapi som tidigare. Storvreta vårdcentral står för läkare. rond 1 gång i veckan. Tandvård vb. AP dos eller dosett för läkemedel. Frisör och fotvård finns att tillgå. Har inte varit några coronafall bland de boende. Vaccinationen av covid fungerar.

Vårdhund en gång i veckan. 1 personal går vårdhundsutbildning med hjälp från kommunen.

Utevistelse. Alla som vill, får utevistelse som promenad eller sitta trädgården. Trädgården på demensavdelningen är ordnad. Väntjänst fungerar inte just nu.

Kontaktpersonen har kontakt med anhöriga och har det ansvaret. Verksamhetschefen skriver månadsbrev till närstående om vad som hänt och om vad som ska hända. Skickas på mail där det finns mailadress annars brev.

Maten: Måltidservice fungerar bra. Köper själva in frukt och grönsaker. Köper själva in näringsdryck till de som behöver.  Extra dryck har serverats under sommaren och det står alltid dryck framme. Sjuksköterska har kontroll på vikt.

Avvikelserapporter har inte varit fler än vanligt och handlar mest om kommunikation. En fallolycka då en person missade stolen.

Aktiviteter: Har sittgymnastik, bowling, kasta boll, tipspromenad mm. 

Hörslingor finns inte på boendet.

Antecknat av

Gerd Waleij
SÄV-ombud Lundgården