Minnesanteckningar från SÄV möte på Lundgården, Bälinge 30 augusti 2018.

Närvarande: Kristin Wahl, Gerd Waleij

Antal boende: 31 lägenheter var av 10 är demensboende, 20 omvårdnadsboende och 1 korttidsboende.

Bemanning: 28 anställda på natten 2 uppe och 1 på demensboendet. Alla är utbildade på tjänster. 3 vakanta tjänster men det finns vikarier. Alla har fått utbildning i nutrition. 0 Silvia systrar. En lokalvårdare på 65 % för lokalhygien och boendebostäder.

Alla på demensboendet slutade i samband med byte av huvudman. Har nyanställda som alla har utbildning.

50 % arbetsterapeut vilket är en ökning med 25%
40 % sjukgymnast vilket är en ökning med 20 %

1 vaktmästare

1 sjuksköterska dagtid på 100 % till november därefter 1.8 måndag till fredag. De arbetar dagtid och en är på demensboendet.

Maten: levereras från Björklingegården. Lunchen kommer varm och serveras direkt den kommer. Middagen kommer kall och värms. Det finns alltid en fruktskål. Mellanmål och kvällsfika serveras. Nattfasta, ingen ska fasta över 11 timmar. Näringsdryck och mackor om man är vaken vid nattronderna. En del väcks om det sovit tidigare 05 ronden och ges tillägg.

Livsmedelskontroll sker fortlöpande och reglerna följs.

Sjuksköterskorna följer kosten noga samt att gruppledaren jobbar på golvet och har koll på kosten.

Proteintillskott finns. Viktkontroll 1 gång/tredje månad. Alla som har BMI under 23 görs det en handlingsplan med dietist.

Läkare 1 gång/vecka

Läkemedel fungerar bra med APdos eller dosett, som sjuksköterska har ansvar för. Man tar regelbundet upp hur läkemedel ska intas.

Tandläkare och tandhygienist med jämna mellanrum. De boende har reducerad kostnad vid dålig munhälsa. 1 person har folktandvården övriga oral care. Sjuksköterskorna är utbildade i munhygien.

Fotvård kommer regelbundet. Frisör finns att få.

Väntjänst fungerar av och till är lite tunn.

Det finns ramper så man kan komma ut, mest på sommaren, pallkragar som är upphöjda får rullstolsburna. Planerade promenader varje dag om man vill. Viktigt med planering för att det ska fungera. Många tackar nej.

Utemiljön önskar de mer av från Rikshem. I demensboendets trädgård skulle det behövas omplanteringar av ätliga växter. Utanför omvårdnadsboendet reparation av fontän. De har svårt att få gehör för sina önskemål.

Dagens aktiviteter finns anslagna vid matrummen. Alla erbjuds daglig aktivitet men många säger nej. Aktivitetsrum finns. Personalen har kontroll att alla får ”egen tid” varje vecka.

Trevligt ordnat med cafehörna varje dag. Ljushögtid vid allhelgona. Julfirande mm. Anhörigträffar 2 ggr/år.

Man gör ett försök att få vårdhunden De gör en ny ansökan. Djur har fungerat bra. Har inga djurallergier.

Personalen tvättar kläder.

Har hygien ombud och hygienronder. 3 st. hygienombud. Man jobbar enligt kommunens värdegrund. Man följer kommunens uppföljningsdokumentation.

Mycket utbildningar för personalen. lntroduktion för all ny personal. Brandutbildning för alla. Alla ska få det inom Sår

Decubitusprofylax utbildning ofta. Mycket miniutbildningar i aktuella frågor.

Det finns ingen hjärtstartare på Lundgården trots att det i huset finns Vårdcentral, Bibliotek, Träffpunkt och trygghetsboende

Ett mycket trevligt möte som avslutades med rundvandring och fika. Nytt möte planerades 14 februari 13.00