Minnesanteckningar från SÄV-möte på Lundgården 31 mars 2022

Närvarande: Dzhon Rubemko (Halva tiden), Carolina Olsson, Berit Öberg, Gerd Waleij.

Antal boende som tidigare med 31 lägenheter varav 10 är demensboende, 20 omvårdnadsboende och 1 kortidsboende.

Bemanningen som tidigare.

På omvårdnadsboendet 5 på dagtid, 4 på kvällen och 2 på natten.

Inga Silvia systrar finns. Personalomsättningen är låg.

På demensboendet 3 dagtid, 3 kväll och 1 på natten. Man kan hjälpa varandra mellan avdelningarna,

Vid palliativ vård tas extra personal in vid behov.

Rullstolsburna 1 på demensboendet och 4 på omvårdnadsboendet.

Personalen har börjat med telefonregistrering för varje omvårdnadshandling hos varje boende. Det uppskattas inte av personalen då det är tidskrävande.

4:de covidvaccinations sprutan på gång.

Sjukgymnastik på ½ tid och arbetsterapi som tidigare. Storvreta vårdcentral står för läkare, rond 1 gång i veckan. Tandvård vb. AP dos för läkemedel eller dosett Frisör och fotvård finns att tillgå.

Chefskapet uppdelat på SOL personal med en chef och HSL personal med en chef.

Väntjänst fungerar inte just nu.

Vårdhund en gång i veckan.

Alla som vill får utevistelse som promenad eller sitta trädgården.

Trädgården på demensavdelningen har rustats upp.

Kontaktpersonen har kontakt med anhöriga och har det ansvaret

Under Corona även anhörigbrev. Facetime under Corona medpaddor som man fick från kommunen. Peronalen hjälpte till med samtalen. Besök kunde ske på innegården med plexiglas skärm.

Maten: Man jobbar med kvalitetsförbättring. Har nu måltidservice som levererar maten i värmeskåp inför både lunch och middag även lördag söndag. Köper själva in näringsdryck till de som behöver. Sjuksköterska har kontroll på vikt.

Rutiner för utrymning sker regelbundet.

Inte haft många fallolyckor under senaste året. På alla görs avvikelserapport.

Aktiviteter: Har sittgymnastik, bowling, kasta boll, tipspromenad mm.  Har inte hörslingor.

Har fått pengar till upprustning av lokalerna med färg och tapeter. Har även fått nya möbler. Personalen har fått vara med och bestämma.

Vid pennan
Gerd Walej