Närvarande:
Sarai Brännskärr verksamhetschef
Berit Öberg
Gerd Waleij

Antal boende: 31 lägenheter varav 10 är demensboende, 20 omvårdnadsboende och 1 korttidsboende.

Bemanning 28 anställda på natten 2 uppe och 1 på demensboendet. Alla är utbildade.

Alla har fått utbildning i nutrition.

0 Silvia systrar. En lokalvårdare på 65 % för lokalhygien och boendebostäder. Har 1 extrahjälp på demensboendet som arbetstränar.

Har haft stabil personal men just nu viss oro pga byte av huvudman.

Svårt att få timanställda, litet intresse på annonser

All personal har gjort Demens ABC via internet,

25 % arbetsterapeut

20 % sjukgymnast enl. avtal

1 vaktmästare

2 sjuksköterska dagtid på 90 %. De arbetar dagtid och en är på demensboendet

Maten: levereras av Dafgård men piffas till på boendet. Frukt, mellanmål och kvällsfika serveras. Nattfasta, ingen ska fasta över 11 timmar. Näringsdryck och mackor om man är vaken vid nattronderna. En del väcks om det sovit tidigare 05 ronden och ges tillägg.

Sjuksköterskorna följer kosten noga samt att gruppledaren jobbar på golvet och har koll på kosten.

Proteintillskott finns, Viktkontroll 1 gång/3dje. månad, Alla som har BMI under 23 görs det en handlingsplan med dietist.

Läkare 1 ggr/vecka

Läkemedel fungerar bra med APdos eller dosett, som sjuksköterska har ansvar för. Man tar regelbundet upp hur läkemedel ska intas.

Tandläkare och tandhygienist med jämna mellanrum. De boende har reducerad kostnad vid dålig munhälsa. 1 person har folktandvården övriga oral care. Sjuksköterskorna är utbildade i munhygien.

Fotvård kommer regelbundet.

Frisör finns att få.

Väntjänst fungerar av och till.

Det finns ramper så man kan komma ut, mest på sommaren, Pallkragar som är upphöjda får rullstolsburna. Planerade promenader varje dag om man vill. Viktigt med planering för att det ska fungera. Många tackar nej.

Dagens aktiviteter finns anslagna vid matrummen. Alla erbjuds daglig aktivitet men många säger nej. Aktivitetsrum finns. Personalen har kontroll att alla får ”egen tid” varje vecka,

Trevligt ordnat med caféhörna varje dag. Ljushögtid vid allhelgona. Julfirande mm.

Anhörigträffar 2 ggr/år.

Vårdhunden kommer inte längre då det inte finns något avtal. Djur har fungerat bra. Har inga djurallergier.

Personalen tvättar kläder.

Har hygien ombud och hygienronder. 3 st. hygienombud.

Värdegrundsgaranti, Det jobbar man aktivt med och det finns en ansvarig. Man pratar om det varje dag.

Man följer kommunens uppföljningsdokumentation.

Mycket utbildningar för personalen. Introduktion för all ny personal. Brandutbildning för alla.

Decubitusprofylax utbildning ofta.

Mycket miniutbildningar i aktuella frågor.

Det finns ingen hjärtstartare på Lundgården trots att det i huset finns Vårdcentral, Bibliotek, Träffpunkt och trygghetsboende

Önskemål om demensboende för unga och handikappade.

Ett mycket trevligt möte som avslutades med rundvandring och fika.

Inget nytt möte planerades då det 2018 blir huvudman,

Nästa möte 23 nov. 14.00