Rapport från besök på Sandelska Huset 2020-01-16.

En ny matordning infördes hösten 2019. Mera mat skall lagas på stället. Det är den ordinarie personalen som gör det. Kostchef gör veckomatsedel. Det skall vara efterrätt dagligen. Det är inte lätt alla gånger men det blir bra till slut.

Vin kan serveras till självkostnadspris. Faran för överkonsumtion gör att det inte blir någon alkohol allas ibland. 

För tom lägenhet, t ex vid dödsfall, får man 60% betalt i fem dagar, sedan ingenting alls.

Eva Gosselman
Brittmari Ekholm