Detta är första besöket sedan januari 2020.

3 mars 2020 började man ”tempa” de boende och personalen. Sedan kom strikta regler med munskydd och handhygien. Av 54 boende var två sjuka i Covid. Däremot var flera av personalen sjuka.

Sedan april 2021 finns en kock anställd på Sandelska huset.

Det är svårt att få bra personal. Av hundra sökande finns kanske tio som går att anställa. Ungefär 50 % är utlandsfödda. Språkkunskaper är goda.

Det finns tre 100-åringar på boendet.

Rapport av Eva Gosselman och Brittmari Ekholm.