Besök ATTENDO-Sandelska huset, 20 augusti 2018.

Vi träffade verksamhetschefen Carina Jällrud.

Sandelska huset har fyra våningsplan och det finns 54 lägenheter i huset och alltså 54 boende. Det finns två enheter med demensinriktning och fyra med somatisk inriktning. Alla platser är alltid fyllda. Det finns tre sjuksköterskor, 50 undersköterskor, en arbetsterapeut och en sjukgymnast.

De anställda är till stor del utlandsfödda ca 50-70 %. Det är alltså en mindre del av de anställda som är svenskfödda. Det är både bra och mindre bra. En del av de utlandsfödda kan ha svårigheter med svenska språket. A andra sidan har många av de utlandsfödda en större vana att arbeta med äldre människor.

Den varma sommaren har varit jobbig för många av de boende. Men man har sett till att fönstren hålls stängda (så gott det går) så att inte värmen kommer in samt att de boende förses kontinuerligt med vatten. Men de anställda måste ju få semester och semestervikarierna är inte alltid så kunniga.

De stimulansmedel som kom från kommunen för tre år sedan har varit till stor nytta och en studentpraktikant arbetar med olika aktiviteter för de boende. Det är alltså fullt av aktiviteter för de boende.

Volontärer – ungdomar utsända av Röda Korset och Diakonistyrelsen har också arbetat inom boendet.

Vi tog försiktigt upp frågan om Sex-och samlevnad- men det är en svår fråga att närma sig och det har således inte varit på tapeten särskilt ofta.

Vår slutsats från detta och andra besök är att Sandelska huset är ett välskött boende utan några större problem.

Brittmari Ekholm och Eva Gosselman, Uppsala 20/8 2018