Anteckningar från möte på Sandelska huset, Attendo den 9 febr 2023
Närvarande:
Carina Jällrud, verksamhetschef
Parwen Mohammed, aktivitetsansvarig
Stina Ånnhagen SÄV-ombud
Jan-Erik Elg, SÄV-ombud


1 juli 2011 öppnades Sandelska huset i nybyggda lokaler. Attendoboende. Carina Jällrud har varit verksamhetschef sedan dess.

Det finns totalt 54 platser på 3 plan. På bottenplan finns 18 platser för demensboende. På plan 1 respektive 2 finns omvårdnadsboende för 18 plus 18 personer. För närvarande finns 8 platser lediga på omvårdnadsboendet. Inga parlägenheter finns.

På varje avdelning finns en sjuksköterska. Samtliga anställda av Attendo. Inga inhyrda.
Totalt finns 52 omvårdnadspersonal varav 87% utbildade undersköterskor. Resten är vårdbiträden. Det finns en Silviasyster. Det finns en arbetsterapeut och en sjukgymnast. Under nattetid finns en personal på varje avdelning. På demensavdelningen finns alltid personal.

Läkare från Fålhagens vårdcentral besöker boendet 2 gånger i veckan. Två läkare alternerar. Fungerar utmärkt. Läkarna går dessutom att nå övriga dagar vid behov.

Tandläkare kommer på besök en gång per år med full utrustning. Underlättar för både boende och personal. Tandhygienist kommer oftare. Möjlighet finns att få fotvård var 6:e vecka. Möjlighet finns också att få hårvård om så önskas. Ingen vårdhund kommer på besök pga allergi.

På Sandelska finns en mängd olika aktiviteter. Gymnastik 2 gånger i veckan, bingo, filmvisning, allsång både inomhus och utomhus på gården. Man målar, spelar spel och lägger pussel. Trubadurer uppträder ibland. Bibliotekslåda kommer en gång i månaden. Gemensamt fika mellan avdelningarna varje fredag.
Både ölprovning och vinprovning har genomförts. En parcykel finns som är mycket uppskattad av de boende.

En buss som delas med andra Attendoboenden finns tillgänglig och med den görs utflykter till olika platser. Uppskattade besökplatser var exempelvis Sigtuna och Laxön med fika. Andaktstunder som leds av bl.a Österledskyrkan och Pingstkyrkan.

När det gäller mat finns en kock anställd måndag till fredag. Då lagas mat på boendet enligt en fastställd meny från Attendo centralt. Egna val kan göras om maten inte passar. Då blir det lite enklare maträtter som ex vis soppor eller halvfabrikat som värms upp. På helger värms maten på boendet av halvfabrikat. Bra samarbete finns med Dafgårds. Vikt samt BMI kontroller utförs.

Då det gäller städning finns en lokalvårdare anställd på 75 %. Även personalen hjälper till med städning. Dusch och toalett finns på varje rum. De boende får duscha en gång i veckan.

Stora rum där både kylskåp och spis finns. Tvätt av kläder och linne sker ofta. Separat tvätt för varje enskild person.

Ett trevligt och positivt besök med vänligt emottagande.

Anteckningar Stina Ånnhagen o Jan-Erik Elg.