Närvarande VC Björn Brodén, Kjell Glimmerud PRO och Siv Asplund Peiro SPF

Sävjahus övertogs 2018-01-01 av Uppsala Kommun. Tidigare Victum Omsorg AB. Sävjahus och Linné ingår i kommunens distrikt 2 med områdeschef Mia Gustafsson.

Vi kände oss välkomna. Sävjahus hade inte haft något besök av SÄV-ombud sedan sommaren 2016.

Sävjahus har fyra plan med 35 lägenheter på 42 m2. Alla med 1 boende. 30 av lägenheterna är för personer med demens och 5 för personer som behöver psykisk omvårdnad.

Personal Heltid är nu norm. Personalen anställs på 100 % och får sedan ansöka om tjänstledighet. F.n. arbetar ca 20 % heltid och 80 % deltid. Räknat som årsarbetare är det 23.

Sjuksköterskor tjänstgör kl. 8-17; undersköterskor kl.16-22; 2 personal behövs för tjänst kl. 20.45–7.15. 3 personal behövs på natten. Psykiatrins boenden (bottenvåningen) behöver ej personal hela natten.

Inom rehab delas sjukgymnast och arbetsterapeut med andra boenden inom vård & omsorg. Arbetsterapeut 10-12 timmar/vecka. Läkare kommer från Sävja vårdcentral 1 förmiddag/vecka och med uppföljning ca 1½ timme/vecka.

55 % av personalen har invandrarbakgrund. Behöver kunna dokumentera och kunna vara kontaktperson till anhöriga. Projekt pågår i kommunen och 2 handledare går kursen för att sedan vara språkombud. Projektfinansierat till 20 %.

Mat Maten kommer från Linnés kök. Bra samarbete. Varm lunch och kyld middag varje dag. På helgerna djupfryst mat. Maten är ”berikad för äldre”. Varje tisdag frukostklubb med ”lite extra”. Sävjahus har kontakt med dietist Anja Saletti, Livsmedelsverket, ca 4 timmar/månad. Middag serveras ca kl.17, kvällsfika kl. 19–19.30. Sävjahus har ”nattfastemätningar” och försöker gå mot 11 timmar. Senast var snittet 11,2 timmar nattfasta.

Aktiviteter Viktigt att de boende får komma ut. Har t.ex. varit på dans och i kyrkan. En Ford Focus finns för utflykter. Har beställt en bil anpassad för rullstolar. Verksamheten tänker särskilt på vilka behov de har, som inte deltar i aktiviteterna.

Nästa möte bestämdes till den 25 april 2018 kl.14. Mötet idag tog drygt 1 timma.

 

Uppsala den 22 februari 2018

Kjell Glimmerud och Siv Asplund Peiro