Rapport från SÄV-besök på Sävjahus den 27 november 2019 kl. 10-11

Vi (Inger Olsson och Siv Asplund Peiro) besökte VC Mia Runfors och välkomnades med kaffe. Mia berättade om vad som hänt i verksamheten sedan besöket den 5 juni och vad som nu pågår.

Vissa dagar i somras hade varit så varma att utemöblerna hade flyttats till skuggsidan. 

En informationsbroschyr om Sävjahus hade tagits fram och egna rutiner (instruktioner) i de olika arbetsgrupperna. F.n. 7 rutiner, till exempel rutin för privata medel, rutin för misstänkt smitta, rutin för natten och rutin för dagen.

En arbetsgrupp har jobbat med aktiviteter. Exempel på höstens aktiviteter: Pyssel med höstlöv, rörelseövning med pilatesboll, besök av AKO och Grosse. De anhöriga bjuds in till aktiviteterna.  

Arbetsterapeuten har börjat med sittgympa på de olika våningarna.

Anhörigträffar ordnas för en våning i taget och en gång per termin.

Personalen har deltagit i föreläsningar och utbildning i psykisk ohälsa, diabetes och palliativ vård. All utbildning dokumenteras.

Kostombuden har besökt köket på Linné, som maten kommer ifrån och som ingår i kommunens måltidsservice. 

Sävjahus har hygienombud. Hygiensköterska från Akademiska kommer på inspektion. 

Sävjahus har haft brandgenomgång. Brandlarmet går direkt till brandkåren. Personalen har brandövning på Victoria. Om brand upptäcks finns på varje avdelning och särskild plats en gul väst och 5 instruktionskort. Den som först kommer dit tar på sig den gula västen och handlar efter instruktionerna på kort 1. Personal som sedan anländer tar korten 2, 3, 4 och 5 och handlar efter dessa instruktioner. Alla kort ska tas. Sävjahus har 3 brandombud som rutinmässigt inspekterar våningarna.

Källsortering har införts.

Det är mycket liten omsättning av personalen. Sävjahus har 5 nystartjobbare.

Sävjahus har 2 rum för växelvård.

Renovering av 2 badrum pågår och 1 våning rustas med målning och nya möbler. VC har bra dialog med fastighetsägaren.

VC har kontakt med hemtjänsten som finns på vårdcentralen i Sävja. Monika Södergård och medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) från kommunen har besökt VC.

Veckans aktiviteter finns att läsa på tavlan i entrén. Frukostklubb 4 dagar (måndag till torsdag) i veckan. Varannan onsdag andakt och varannan onsdag allsång. På torsdag högläsning och minneslåda. På fredag dansbana.

Nästa SÄV-besök blir till våren.

Uppsala den 29 november 2019

Inger Olsson, PRO och Siv Asplund Peiro, SPF