Vi (Kjell Glimmerud PRO och Siv Asplund Peiro SPF) besökte VC Mia Runfors, som är leg. sjuksköterska och hade tillträtt sin tjänst i slutet av februari. Vi välkomnades med en kopp kaffe och fick var sin utskrift av den uppdaterade hemsidan, som ger en mycket bra och saklig information om verksamheten. Kjell överlämnade informationsfoldern om SÄV.

Miljökontoret och brandmyndigheten hade varit på inspektion. VC har tät kontakt med kommunens Mia Gustafsson och rapporterar löpande. Vi träffade samordnaren som hjälper VC med administrationen.

Sävjahus har 35 lägenheter fördelade på fyra plan. 30 av de dessa är boenden för personer med demenssjukdom, fem av dem är omvårdnadsplatser för personer med psykisk eller Huntingtons sjukdom. F.n. inget parboende. Brandmyndigheten hade synpunkter på dubbellägenheten. Den används därför bara av 1 boende.

Sävjahus har en stabil personalgrupp. Har fortsatt med språkombud och har börjat med ”nystartjobb” (6 personer som hjälper till). Varje natt finns 3 undersköterskor i huset. Försöker anställa utbildade undersköterskor.

De boende har var sin kontaktman, som hjälper till med personliga inköp och håller kontakt med anhöriga.

Ett plan i taget ordnar anhörigcafé. God stämning. Anhöriga är nöjda med vården.

Aktiviteterna under våren har bland annat varit: Klädvisning, grillfest, besök på 4H-gård och besök av dragspelsorkester. Frukostklubb ordnas varje dag utom fredag, då dans ordnas på eftermiddagen.  Sävjahus har tillgång till en eldriven lådcykel, som kommunen äger och som står hos Linné, men först krävs utbildning.

Samarbete har inletts med Linné avseende chef, administratör och sjuksköterska. Samarbete finns med Västergården avseende arbetsterapeut och fysioterapeut. Viktkontroll görs regelbundet. Fallskador förekommer, dock har inga svåra skador inträffat, men rapport skrivs alltid. Liggsår är sällsynta (bra madrasser).

APO-dos används och dosett för extra ordinationer. Undersköterska har delegering att lämna ut dospåsar. Dagliga rutinerna inklusive läkemedelsrutinerna har setts över.

Miljötänk har införts. Inga gruppledare, men ombud för aktiviteter, miljö o.s.v. samlas till arbetsplatsträffar. Personalen får veckobrev. VC har öppen kommunikation.

Utförare av hårvård och fotvård kommer till Sävjahus. Likaså Folktandvården. Gör munhälsobedömningar och utbildar personalen. Biblioteket kommer med minneslådor. När kyrkan kommer varannan vecka samlas alla boenden.  De 5 boendena på plan 1 är mer beroende av att åka iväg och byta miljö och kan göra det.

Uppsala den 17 juni 2019

Kjell Glimmerud PRO och Siv Asplund Peiro SPF