Närvarande VC Björn Brodén, en praktikant från socionomutbildningen, Inger Nilsson PRO och Siv Asplund Peiro SPF.

VC välkomnade oss med en kopp kaffe och småkakor. Detta var Ingers första SÄV-besök på Sävjahus.

Årets heta sommar hade gått förvånansvärt bra för boenden och personal. Man hade ätit mycket melon, isglass och chips. Inte vädrat så mycket. Arbetskläderna hade tvättats på plats. Hade haft golvfläktar och ett mobilt AC-aggregat. Dagrummets fläktar flyttades till boenderummen på kvällen. VC hade inte behövt rycka in mer än ett par gånger under semestern.

Platser och personal Sävjahus har 2 platser för avlastning och 1 akutplats. I bottenvåningen finns 3 psykiatriplatser. En sjuksköterska är anställd på heltid måndag-fredag. Kommunens bemanningssystem Heroma används och har en samordnare på 100%.

För information lämnade vi Socialstyrelsens två senaste broschyrer ”Balansera mera”. Balansveckan blir även i år vecka 40. De flesta avvikelserna hos Sävjahus gäller fallolyckor. I avsikt att försöka minska dessa startar man en yoga-aktivitet i höst.

Register Flera kvalitetsregister används. Senior Alert registrerar risk för fall, trycksår, undernäring, ohälsa i rummen och blåsdysfunktioner. Svenskt register för Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens, BPSD. Svenska Palliativregistret, register för att förbättra vården i livets slutskede.

Hemsidan Matsedeln uppdateras varje vecka.

Vi träffade Sävjahusets sjuksköterska.

Boenden och personal satt ute och fikade när vi lämnade Sävjahus.

Uppsala den 11 september 2018.

Inger Olsson och Siv Asplund Peiro