Deltagare: Petra Gretener verksamhetschef, Lena Lindholm SPF, Berit Gravsjö-Ericsson PRO.

Beslutet om ett nytt boende är klart. Om detaljplanen blir klar till april 2020 skall inflyttning kunna ske 2022. Detta innebär också att det utökas med fler boenden, samt större arbetsgrupper.

Synpunkter har inhämtats från personal, boende och anhöriga. Även Vårdhygien och MAS ( Medicinskt ansvarig sjuksköterska) har lämnat synpunkter.

Tvättmaskiner kommer att installeras i varje lägenhet. Vilket kommer att bli en klar förbättring för alla parter. Oro finns dock för hyreskostnaden för den boende, vid ett nybygge.

Detta kommer att bli ett stort arbete för verksamhetschefen, och problem att ansvara för flera boenden. Då det i dagsläget är svårt att rekrytera verksamhetschefer finns förslag att anställa biträdande verksamhetschefer på vikariat. 

Samarbetet mellan arbetsgrupperna på omvårdnads- och demensboendet fungerar bra. Det finns en vikariegrupp som känns stabil. På Granbommen behöver det rekryteras fler.

Sedan valet 2017 har personal rätt till heltid som norm. Detta kan bli schematekniskt svårt, och kan innebära att det blir för mycket tid över. Därför undersöker man om det går att göra ett samarbete med hemvården i Storvreta. Tex att en personal varje tisdag går till ”Kalle” för att hjälpa honom med städ, tvätt etc.

Vårdhund kommer 1 dag varje vecka. ½ dag på Skogsgården och en ½ dag på Granbommen.  Legitimerad personal och USK gör en insats och HS personal skriver remiss med behov. Vilket kan vara Styrketräning-balansövning-kognitiva övningar, social samvaro, orosproblematik, demenspersoner kan berätta för hunden om sina problem,  ex.vis isolering. Man tar foto, med tillstånd för att sedan kunna påminna den dementa resten av veckan.

Nästa möte Fredagen den 14/2 2020 kl:14.00 på Skogsgården

Berit Gravsjö-Ericsson
beritgravsjoericsson@yahoo.se
PRO Storvreta