Deltagare:
Petra Gretener, verksamhetschef
Ulla Hjelmqvist och Berit Gravsjö-Ericsson, PRO
Carin Björk och Kerstin Kolsmyr, SPF

Övertagandet från Vardaga har gått bra, även om reglerna i övertagandeprocessen inte ger möjlighet för övertagande vårdgivare att fortsätta i samma journal, dock skriver överlämnande vårdgivare en sammanfattning för varje brukare. Under året som gått har det varit turbulent eftersom upphandlingen överklagades, flera har slutat, arbetsterapeuter och sjukgymnaster måste ersättas. Kvar finns en kader av erfaren personal. Alla är undersköterskor, det finns inga Silvia-systrar. Men det finns ett nätverk för Silvia-systrar som man kan fråga till råds. Det finns också möjlighet att anlita kommunens nätverk

På natten finns 2 personal på Granbommen och 2 personal på Skogsgården. Rörelsedetektor finns kopplat till varje rum.

Skogsgården har 25 platser, 14 för demens samt 11 för omvårdnad. På Skogsgården finns möjlighet till parboende.
Granbommen har totalt 31 platser varav 7 för demensvård, samt 2 direktplatser. Direktplatserna kan användas vid akut behov.

I Storvreta centrum finns frisör, vårdcentral (allmänläkare men inte geriatriker) och tandvård nära. Vattholma är mindre och saknar centrum, vilket innebär att sådan service måste tillkallas. Fotvård finns i Skogsgården.

Maten kommer från Björngården i Gottsunda via kommunens måltidsservice. När Ärentunaskolans kök fungerar igen (vattenskada) hoppas de att maten kommer därifrån.

Aktiviteter: Ny kaffebryggare på Granbommen, den gamla var dålig. Dans finns bara på Skogsgården. Cykel finns på Granbommen för utflykter. Högläsning och besök av pensionärsföreningarna finns på båda. På Skogsgården i Storvreta med affärscentrum finns många aktiviteter, t ex promenader, underhållning, bingo och utflykter. Även på Granbommen i Vattholma som har en asfalterad promenadslinga utmed ån finns mycket att göra som utevistelse, cykelutflykter och bingo.

Översynen av hörselslingornas status återkommer vi om.

Hjärtstartare finns inte. Det behövs alltid en individuell bedömning av läkare kring nytta kontra skada med återupplivningsförsök i relation till sjukdomsbild. Särskilt boende betraktas som en bostad jämställt med andra som bor i vanliga flerfamiljshus i denna fråga.

Önskemål: Att varje lägenhet förses med egen tvättmaskin.

Vad vill de göra med välfärdstekniken? Ett nytt modernt larmsystem där den larmande får svar direkt, det är inte alltid som man kan gå ifrån direkt. Kamera så att man slipper störa den sovande nattetid. Dock ska kamera aldrig ersätta ett behov av fysiskt tillsynsbesök.

Nästa möte den 31/1 2019 kl 14 på Granbommen.

Ulla Hjelmqvist, Berit Gravsjö-Ericsson, Carin Björk, Kerstin Kolsmyhr och Petra Gretener