Den 30 oktober 2014 besökte Lena Hägg och Marianne Gustavsson Maria Ohlin-Eklund, SPF Luthagen, som varit verksamhetschef/ledare sedan 1999 och på Stenhagen sedan 2008 då det öppnades. Stenhagen fick pris 2011 för de 2 demensavdelningarna.

Maria har gymnasie/högskoleutbildning med ca 100 poäng i pedagogik, ledarskap, arbetsrätt, demens, äldres sjukdomar, ekonomi mm. Stenhagen har 80 lägenheter på 4 avdelningar -2 demensavdelningar och 2 för omvårdnadsbehov. Stenhagen har ett extra uppdrag med 8 platser för personer med extra vårdbehov där det finns högre bemanning med andra delegeringar. 8 lägenheter är för parboende.

Bemanning
90 personer är fast anställda + visstid och timanställda. 90 procent av undersköterskorna har utbildning för yrket. Läkare från Flogsta vårdcentral – en för demensavdelningarna och en för omvårdnadsavdelningarna – finns var sin dag i veckan. Lätt för sjuksköterskan att få tag i läkare. Jourläkare finns att tillgå på nätterna. Dagtid finns alltid sjuksköterska och på helgerna en halvtid, kvällar och nätter finns joursjukvården. Den finns en patientansvarig per plan. Sjukgymnast finns måndag till fredag och arbetsterapeut måndag, onsdag, torsdag och fredag. En äldrepedagog ombesörjer aktiviteter.

Aktiviteter
Det finns ett aktivitetschema på varje avdelning och en fototavla över personalen.

Det finns 2 hundar med hundförare med ett-årig utbildning! Stenhagen samarbetar med studieförbund, Kultur i vården, bibliotek, Mariakyrkans diakon, volontärer från Stenhagen för att arrangera gympa, promenader, målning, högläsning, gudstjänst och andliga samtal.

Mat får de från skolans kök som ligger vägg i vägg, vilket gör det lätt att komplettera vid behov. Frukost ordnas på avdelningarna. Kostombud träffar kökspersonalen och vid boråd är de boende med. Helger firas med annorlunda porslin och glas och 3 rätter. Viktkontroll sker var 3e månad – oftare vid behov. Sköterskan ansvarig.

De flesta boende har dospåsar och sjuksköterskan har delegerat medicinutdelning till undersköterskorna. Vårdplanering sker med läkare och en gång om året går man igenom läkemedelsbehovet. Unga apoteksstudenter kommer under sin utbildning och studerar journalerna. En sjuksköterska är patientansvarig för 20 boende.

Organisation
Sköterskan för journal enligt HSL hälso- och sjukvårdslagen och dokumenterar i Sibel där vissa delar kan vara öppna för andra behandlande. En genomförandeplan följs upp av biståndshandläggaren som ger verksamhetschefen återkoppling. Tandläkare finns varannan måndag och frisör och fotvård en gång i månaden med specialkompetens för diabetesfötter.

Det finns en kontaktman för varje boende. Ett skåp utanför lägenheten visar ett fotografi av kontaktmannen.

Levnadsberättelser finns för dementa, ibland för dem med omvårdnadsbehov och är speciellt viktiga för dem med extra vårdbehov. Anhörigträffar sker en gång per termin. Integriteten bevakas dock.

Inredning
Stenhagen gör ett fräscht, trevligt och ljust intryck. Stora balkonger och uteplats ger bl a möjlighet till enklare odling.

Uppföljning och rapporter
Uppsalas kvalitetsupphandling innebär 3+3 år och sedan ny upphandling. Uppdragskontoret i Uppsala följer upp rutiner. Stenhagen är certifierat enligt ISO 9000. Kvalitetssystemet följs upp regelbundet.

Lex Sarah ska användas för tillbud men numera också för något som skulle kunna ha hänt. Lex Maria kan användas för allvarlig avvikelse. Ansvarig sjuksköterska rapporterar till verksamhetschef som vidareförmedlar till medicinskt ansvarig sjuksköterska på Uppdragskontoret och till Kvalitet och Utvecklingsgruppen i äldreboendet.