Anteckningar förda torsdagen den 26 maj 2016 med representanter från Attendo Cares äldreboende: Sara Jansson, Sara Nelsén.

Vi behövde inte presentera SÄV-gruppen för Sara, då hon redan var informerad om vad SÄV-gruppen arbetade och stod för.

Topelius har 80 platser för boende, av dessa platser är 40 för demensboende. Det finns också en lägenhet för parboende.
Bemanning: en omvårdnadsansvariga sjuksköterska/våningsplan, dagtid fem undersköterskor/våningsplan, kväll fyra undersköterskor/våningsplan, natt en undersköterska/våningsplan plus en ”löpare” som går mellan våningsplanen och hjälper till. C:a 99% av undersköterskorna har undersköterskeutbildning, 3 st av undersköterskorna är s.k. Silviasystrar och några är erfarna sjukvårdsbiträden. Det finns sjukgymnast och arbetsterapeuter.
Läkare besöker äldreboendet 2 dgr/vecka, då görs bl.a. en fysisk- och läkemedelsgenomgång.
Äldreboendet har tre ”trivselvärdar” och ibland även volontärer.
För varje boende finns en ”omvårdnardsplan”.
Mat serveras 3 ggr/dag + mellanmål och kvällsmål, det finns möjlighet att välja maträtt.
De boende erbjuds munhälsogenomgång av tandläkare och tandhygienist, dessutom erbjuds också fotvård och hårvård.
Topelius kan också erbjuda många aktiviteter – det finns bassäng, gymnastiksal, bibliotek, Kultur i vården, utevistelse i den mån de boende vill och kan. Budget finns också att bjuda in externa underhållare.
Värdegaranti finns – värderingscoach finns på varje våningsplan.
När de boende flyttar in blir alla tillfrågade om de vill lämna en levnadsberättelse, vilket underlättar för vårdpersonalen att få kännedom om vem den inflyttade är, t.ex. civilstånd, barn, utbildning, mm. Alla vill ”kan” inte lämna någon berättelse.
Innan frågestunden med Sara avslutades talade hon om att alla som arbetade på Topelius hade som mål att de boende skulle få den vård de behövde, att de skulle trivas och aktiveras, vi fick också följa med upp på en avdelning och se hur det såg ut. Det var ljust och fint och gav en lugn och trevlig känsla.

Vi, Margareta och jag tackar Sara att hon tog sig tid att träffa oss och vi gjorde upp om att göra en återträff senare i år. Vi fick också med oss ett ex. av Topeliusbladet (utkommer en gång i månaden) och en trevlig skrivelse från Trivselvärdarna.

Vid pennan

Helena Lundgren