2018-04-20, kl. 0900 – 1015

Närvarande: Verksamhetschef Ann-Sofie Lund och aktivitetsledare Ulrika Iverhed från Förenade Care, Inger Wentzel och Karin Näslund-Westman SÄV-ombud från UPS.

Ann-Sofie Lund har nytillträtt sin tjänst hos Förenade Care på Tunåsen. Hon är Sjuksköterska och har arbetat med akutsjukvård i 27 år. Senaste befattningen var inom Enköpings kommun som ansvarig chef för hemtjänsten. Tunåsen är det första ”boendet” som Ann-Sofie arbetar med, hon tycker att det ska bli spännande att få driva och utveckla verksamheten både för boende och personal. Arbetsglädje och ordning och reda är hennes ledord och att arbeta tillsammans med boende och närstående. Förenade Cares Värdeorden är: Omtanke – Vänlighet – Service. Värdighet och Respekt skattas högt.

Omorganisation pågår, undersköterskor blir gruppledare på 50 % och 50 % deltar de i det dagliga arbetet. Tre gruppledare kommer att finnas, en på varje avdelning. Sjuksköterskorna har tidigare varit gruppledare men nu ska sjuksköterskorna arbeta 100 % i det dagliga arbetet och då nära undersköterskorna. Personalbemanningen och scheman ses över så att det gagnar verksamheten på bästa sätt.

Ut och inflöde av personal. Fem personal har slutat av olika skäl i och med den nya organisationen. Annonsering och anställningsförfarande pågår. Vårdhunden försvann när en i personalen slutade.

In och utflöde av boende. Antal boendeplatser finns rapporterade i föregående rapport. Möjligheter till parboende finns, men inget par bor där nu.

Boenderåd genomförs 1 ggr/mån.

När någon avlider hur berättar man de för de medboende. Frågan diskuteras i ledningsgruppen med personalen och närstående. Den närstående till den avlidne finns med i diskussionen. 8 personer har avlidit på kort tid.

Fall – det strävas efter en nollvision av fall – och fallskador. En arbetsgrupp där sjukgymnast ingår arbetar med hur förhindra fall och skador av fall. Man har 5-10 fall/månad, vid varje fall görs en avvikelserapport. Svårt att förhindra fall då många är uppe och rör sig mycket.  Ingen av de som fallit har ådragit sig skador som medfört sjukhusvård eller allvarligare skada.

Liggsår finns det handlingsplan och rutiner för att snabbt upptäcka, förhindra och åtgärda. När någon legat på sjukhus kan de ha ådragit sig liggsår där.

Kontaktperson har alla boende. Den informerar såväl den boende som de närstående om vad som är aktuellt. E-mailadresser samlas in för att snabbt kunna informera närstående om vad som är på gång och förmedla och få in information.

Medbestämmande. De boende bestämmer själva över sin vardag, de närstående har möjlighet att bidra med råd om kost, boende och omsorg.

Genomförandeplaner för varje boende ses över en gång per månad.

Undernäring – Mat levereras från Dafgård, oftast husmanskost, maten färdigställs i beredningskök på avdelningarna. Dessert efter lunchen varje dag, vid helger och festligheter serveras förrätt, det dukas festligt för att skapa en mysig och trevlig atmosfär. Näringsriktig och vällagad kost, doftande mat i lugn och trevlig miljö.
Salt och socker i kosten? De litar på att kosten från Dafgård är väl sammansatt. Tids-intervallet mellan måltiderna är viktig speciellt nattiden. Extra mat får de som vill och behöver. Kostråd finns. Sammanlagt är 10 personer i behov av matning.

Aktiviteter, leva-livet-inspiratör finns och den enskilde väljer själv sina aktiviteter, som ska syfta till att röra på sig, stärka samhörighet och gemenskap, man har även möjlighet att syssla med egen hobby. Det ordnas utflykter, musik och sång, handarbete och spel, allt enligt de boendes önskemål och förmåga.

Utevistelse är inskrivet i genomförandeplanerna. Balkongsittning räknas inte som utevistelse. De boende vill ibland inte gå ut utan man vill sitta på balkongen istället men personalen försöker att få med personen ut i alla fall.

Närståendeträffar sker två gånger per år. Många har inga anhöriga men har andra viktiga personer i sin närhet så man talar om närstående istället för anhöriga och de är välkomna att delta i aktiviteter, utflykter, måltider.

Vi, Karin och Inger tackar för kaffe med smörgås och ett bra möte och önskar Ann-Sofie och Ulrika fortsatt lycka till med sitt arbete på Tunåsen.

Nästa träff blir vecka 42 el 43, 2018 vi kontaktar Ann-Sofie Lund, om dag och tid. Vi inbjöd till SÄV-träffen på Storgatan 7 maj kl. 0930, tyvärr är hon förhindrad att delta.

Nedtecknat av

Karin Näslund-Westman
SÄV-ombud för Tunåsens vårdboende.