Minnesanteckningar från SÄV på Tunåsen 26/4–2022

Närvarande: Maria Ohlin Eklund, Lotta Sandberg, Birgitta Eklund, Berit Öberg

Det finns tre avdelningar, två omvårdnadsavdelningar med ca 15 patienter på varje samt en demensavdelning med 11 brukare.

Det finns 3 sjuksköterskor, 40 undersköterskor, 7 biträden och 25 timanställda. 70 % av personalen är utbildade. All personal har inte heltid. All personal är inte svensktalande. På natten är det en personal på varje avdelning + en löpare som hjälper till där det behövs.

Maten kommer från Bolandsskolan i värmevagnar två gånger om dagen, även på helgerna. Ganska många av de boende behöver mathjälp. Nattfaste-mätningar görs två till tre gånger om året. Viktkontroll utförs en gång/månad.

Läkare kommer från Svartbäckens vårdcentral två gånger/vecka. Folktandvården kommer en gång/år, samt tandhygienist en till två gånger i månaden. Det finns hörselombud och behöver man hjälp med hörseln åker man till hörcentralen. Regelbunden fotvård. Vårdhund finns på plats två halvdagar i veckan.

Mycket rehab, många aktiviteter, aktivitetsombud finns på varje avdelning. Möjlighet till utflykter med cykel finns. Mycket uppträdande, tipspromenader och bingo. Mycket utevistelse, tillgång till en stor och fin balkong. Vasaloppet firades utomhus med blåbärssoppa, våfflor på våffeldagen. Kyrkan kommer var 14:e dag. Biblioteksvagn finns och de boende har möjlighet att önska vad de vill läsa.

Personalen tvättar och städar. Fallskador förekommer. Vårdgarantin följs, kommunens värdegrund efterföljs.

Inga dödsfall till följd av covid-19 infektion. Ingen boende har heller behövt sjukhusvård till följd av detta.

Palliativ vård finns, personal är utbildad på paliativcenter.

Den äldsta på boendet är 102 år gammal och det finns många 95–100-åringar.
Avvikelserapporter finns och gås igenom.

Vid pennan

Berit Öberg
SÄV-ombud.