SÄV besök vid TUNÅSENS omvårdnadsboende 2019-12-17, kl. 1000-1130.

Närvarande: Verksamhetschef Anne Sofie Lund, Förenade Care och Vice ordförande UPS/SÄV ombud Karin Näslund-Westman

Välkomnande entré med lugn musik och bildspel med 290 bilder.

Mötesanteckningar från 29 april 2019 genomgicks för att se vad som eventuellt har förändrats sedan föregående besök.

Personal: En gruppledare och en arbetsterapeut har slutat, tjänsterna återbesattes snabbt med kompetent personal.  Schemaläggningen för personalen har ändrats, nu arbetar personalen till kl. 2100 istället för till kl. 2000, de boende kan därmed få vara uppe längre.

Språkribban har höjts. Krav på svenska språket, viktigt att kunna göra sig förstådd för de boende. Språkombud är på gång. Vårdbiträdesutbildning sker över Hermods.

Boendet är för närvarande fullbelagt

Avlidna: 5 personer har avlidit sedan maj, totalt 15 personer har avlidit 2019.

Upplevd ensamhet: Personalen är speciell uppmärksam på om någon drar sig undan och sitter mycket på sitt rum, den personen tilldelas mer tid och vårdhund kan sättas in, vilket har visat sig positivt.

Dokumentation: Egenkontroll av dokumentation sker. 20 frågor skall besvaras 2 gr/år och skickas till MAS.  

Rapporten ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen” tog vi del av Tunåsens siffror.

Avtalstiden med kommunen går ut vilket medför ny upphandling. Förenade Care hoppas att fortsättningsvis få driva Tunåsens vårdboende.

Mat: Ett projekt har pågått under hösten gällande alternativ mat. Det finns nu alltid två alternativ maträtter att få för de som önskar.

Aktiviteter: Stort utbud av aktiviteter måndag – fredag, framöver kommer aktiviteter även på helgerna. Vid mitt besök pågick en utomhusaktivitet där 5 boende med ledning av en arbetsterapeut gjorde sittgympa och där fanns också varm choklad och pepparkakor. Julafton och juldagen kan anhöriga äta för 60 kr tillsammans med sina närstående. På PUB afton serveras alkoholfritt. Ingen klagar över detta.

Verksamheten har tillgång till en liten buss för 7 personer, varje fredag, varav en till två rullstolsburna kan åka med, man gör kortare utflykter.

Två cyklar finns att tillgå, med dem cyklar man ut med de boende som så önskar, en mycket uppskattat aktivitet.

Anhöriga: Vid Närståendeträffen 27 nov samlades 60 personer.

Boråd finns på varje plan och de träffas 4 ggr/år. Alla frågor kan tas upp  

Wifi finns nu på alla plan så alla kan koppla upp sig på internet.

Hörslingor finns inte då pengar saknas till det.

SÄVMed önskan om ett gott verksamhetsår 2020 och ett tack för 2019, bestämdes nästa träff till 6 april 2020 kl. 1000.

Vid anteckningarna

Karin Näslund -Westman
SÄV ansvarig UPS och SÄV ombud.