Minnesanteckningar från möte med Ingela Hedqvist, verksamhetschef, den 21 september 2017.

Hovstallet tillhör en större privat koncern, Vardaga, med focus på äldreboende. Vardaga ägs av Ambea, som är noterat på Nasdaq’s mellanlista.

Verkamheten drivs i helt nybyggda lokaler på Kungsängsgatan 68. Man har långtidskontrakt med Skanska, som uppfört och äger fastigheten. Denna typ av verksamhet är, om jag uppfattat korrekt, inte föremål för upphandling. Kommunen  sätter priset ”take it  or leave it”.

72 personer, varav 54 har olika grad av demens, bor på anläggningen. Enskilda individer, inga par.

Verksamheten drivs på fem våningsplan, alla rum är lika stora, 31 kvadratmeter (inklusive stor toalett)  med pentry.

Ganska höga månadsavgifter med tanke på ”nyproduktion”.

Bemanning; för att få fast anställning måste personalen ha ”minst undersköterskeexamen”, om ej, blir det vikariatsanställning. Man har 10,5 årsarbetare (12 anställda) per våningsplan för tjänst dagtid. Nattpersonalen är en egen grupp med 11 årsarbetare. Härtill kommer 0,5 årsarbetare som arbetsterapeut och lika mycket för en fysioterapeut. Man har även en hel årsarbetare  som har tjänsten ”aktivitetsansvarig”.

Inom ”hälsa” har man 3,2 årsarbetare som sjuksköterskor. Läkare från vårdcentral randar 1-2 dagar per vecka. Tandläkeri via folktandvården.

Frisör respektive fotvårdare besöker anläggningen regelbundet.

Alla boende som har medicinering får sitt intag via ”dosettsystem” med signeringsansvar. ”Missar” utreds enligt separat säkerhetssystem.

Inkontinens av varierande grad är mycket vanligt, viktigt att de behövande får rätta hjälpmedel. Kollas vid ankomsten.

All mat lagas av den egna personalen inom anläggningen enligt en sex veckors meny som tas fram på Vardaga ”centralt”. Alla har ”insyn i matlagningen” då lokalerna tillåter detta (öppna kök) och enligt uppgift ”skapar god mat och atmosfär”. Viktkontroller av de inneboende visar på viktökning. Alkoholhaltiga drycker tillåts. De boende tar  mat själva.

Aktivitetsprogram via aktivitetsansvarig, regelbunden kontakt med varje  boende.

Lås med sofistikerade elektroniska system. De boende har egen låskod dagtid (kodbrickor på handleden), nattkod har enbart personalen.

Överskuggande PROBLEM: hitta behörig personal för fastanställning.!! Vardaga överväger starta  egen undersköterskeutbildning.

Övergripande  intryck på undertecknad:  Mycket professionellt hanterat och välskött.

 

Per Olof Gunnesson