Närvarande: Karin Bondestam, verksamhetschef, Anna Gelvås, SÄV-ombud.

Karin har varit verksamhetschef sen i våras och det är hennes första kontakt med SÄV. Villa Hovstallet består av fyra plan med 18 lägenheter på varje plan.

Vi börjar med att jag visas runt på boendet och ser på de utrymmen som finns att tillgå. Våning 5 är gemensamhetsutrymmen. Där finns även stora utomhusutrymmen där de boende får odla och kan vara utomhus. Stora generösa utrymmen. Finns även övernattningsrum för anhöriga. Även utrymme för att kunna samlas och fira t.ex födelsedag.

Man lagar allt mat på varje våningsplan vilket gör att matupplevelsen som helhet blir närmare de boende.

Boendet har aktiviteter varje dag så som promenader, bingo, sång, dans. Det kommer en vårdhund på besök varje vecka vilket är väldigt uppskattat.

Man har personal på varje våningsplan på natten.

En läkare är knuten till boendet som kommer varje vecka.

De finns Instagram att följa boendet och vad de gör.

Ett positivt besök med mycket information om vad de gör. Vi bokar en ny träff framåt våren.

Anna Gelvås
SÄV ombud