Träff på äldreboendet Villa Salabacke den 22/3 2019

Träffade Anna Jakobsson och vi gick igenom hur det gått med övertagandet från Aleris till Villa Salabacke för de boende.

Övertagandet hade gått smärtfritt, inga förändringar gällande personal eller aktiviteter samt mat för de boende.

Det har varit nyheter om att en efterlevande i ett boende inte skulle få bo kvar, när hans fru gått bort, så vår fråga gällde hur det är på detta boende och svaret var att där får man bo kvar, har man en större lägenhet kan man få byta till en mindre. I dags data finns det 3 parboende hos Villa Salabacke.

Boendet har fast full beläggning som är utredda, man har inget växelboende.

När det gäller välfärdsteknik på boendet så har boende ett larmarmband som dels låser upp sin egen dörr och det larmar om den dementa boende nattetid skulle lämna sin lägenhet till natt personalen. Om den boende tar av sig sitt armband då larmas det till berörd personal. Wifi finns på boendet men inga hörselslingor det finns högtalaranläggning som används vid högläsning. Ett hörselombud finns på boendet, vi lämnade telefon nummer som vi fått av Ulla Hjelmqvist till berörd personal från HRF som kan komma ut till boendet för att vara behjälplig ang. hörselslingor.

Virtuella glasögon finns på boendet.

När en ny boende kommer finns det en mall för välkomstsamtalet vid första besöket som man fyller i där en levnadsberättelse ingår.

PÅ boendet finns det Volontärer, samt Röda korset. En boende har anlitar veterankraft som kommer dit och är behjälplig när han vill resa in till bland annat staden.

Villa Salabacke ligger under Vardaga som i sin tur hör till AMBEA där finns även Nytida, LSS, Lära, Klara ett bemanningsföretag som funnits i 25 år.

Vi bokade in ett nytt möte den 18 oktober klockan 11:00.

Vi som var till boendet är Christina Eriksson och Yvonne van Baal från SKPF.