Annica Kruukka har skrivit en bra och viktig insändare (UNT 20 juni) angående trafikmiljön på Dragarbrunnsgatan. Uppsala Pensionärsföreningars Samarbetsråd, UPS delar den biskrivningen och har under lång tid påpekat det osunda trafikläge som råder på Dragarbrunnsgatans gåfartsgata till kommunens beslutfattare. UPS deltar numera i polisens seniorråd, där vi har tagit upp detta problem. Polisen delar vår uppfattning om att det råder en besvärlig trafiksituation på Dragarbrunnsgatan. Det svar vi har fått från kommunens ansvariga är att det är trafikanterna själva som ska lösa de problem som kan uppstå på gåfartsgatan.

UPS anser att den hållningen är både arrogant och oacceptabel. Precis som Annica Kruukka skriver måste någon form av reglering till. Hur ska ex. vis en 80-årig dam med rollator kunna hävda sig mot de många tunga och stora bilar som kör igenom gåfartsgatan, ofta för fort. Byt beteckningen gåfartsgata till frifartsgata så kommer vi verkligheten närmare. Men ännu hellre, reglera gatan till de gåendes fördel.

För UPS

Jan Ask
Ordförande