Uppsala Pensionärsföreningars Samarbetsråd har beretts tillfälle att svara på rubr. remiss och vill avge följande utlåtande.

UPS representerar ca 20000 ålderspensionärer av Uppsala kommuns 34000. Styrelsen har diskuterat innehållet i remissen och är djupt oroad över att förslaget helt utesluter den åldersgrupp UPS representerar, förslaget vänder sig endast till befolkningen ute i arbetslivet. Såsom det här förslaget presenteras skall inte äldre och handikappade åka buss.

Det nya räknesättet att ta sig till en busshållplats är ”5 minuter fågelvägen”. Det innebär att tiden att ta sig till en hållplats inte är en realistisk tid om man ser till det verkliga avståndet. Fågelvägen är oftast inte tillgänglig för äldre, med eller utan rullator, rullstol eller shoppingvagn. Att ta sig till eller från hemmet till eller från busshållplatsen är en realitet oavsett bebyggelse eller väglag. Tidsavståndet 5 minuter inom en 400- meters radie är orealistiskt. Räkna om avstånd bostad-busshållplats med realistiska siffror.

En annan sak som oroar oss är det längre hållplatsavståndet och att siktet är inställt på en snabbare ombordstigning. Att öppna alla dörrar för ombordstigning innebär också att alla dörrar är avsedda för avstigning. Alltså måste avstigning ske innan nya passagerare kan stiga ombord. Även här finns inte utrymme för den äldre befolkningen som ofta pga nedsatt rörelseförmåga inte kan skynda sig eller har rollator, rullstolar, eller shoppingvagn.

Stopptiderna ska kortas. Hur många rollatorer, rullstolar, barnvagnar, shoppingvagnar och passagerare med bärkassar räknar man med ska hinna stiga på eller av vid hållplatserna? För äldre personer som ofta har sämre balans är det viktigt att inte resa sig från sin plats innan bussen har stannat. Risken för att falla är stor vid inbromsningar. Detsamma gäller vid påstigning, bussen skall inte börja köra förrän äldre passagerare sitter på sin plats.
Hur tänker man när det gäller förälder med barnvagn och ett eller två barn vid sidan, hur räknas stoppsekunderna då? När det gäller tilllgänglighetsanpassning av hållplatser, placera cykelbanor bakom hållplatsen så bussresenärer inte behöver passera en cykelbana.

Genom att låta ålderspensionärer åka gratis mellan kl 9 och 15 minskas resandetrycket under rusningstid.

Om UL menar allvar med att öka kollektivtrafiken måste förutsättningar för att medföra bagage på bussarna bli bättre. Särskilt på de tänkta turer som ska trafikera de stora köpcentra utanför citykärnan. Även på linjer som passerar Resecentrum måste utrymme tillskapas för att medföra bagage; resväskor, träningsbags och ryggsäckar tar i dag stort utrymme. Att i denna förändring inte ta med Mjuka Linjen skapar stor oro inför framtiden. Det får inte bli så att äldre och handikappade hänvisas till egna linjer i kollektivtrafiknätet såsom andra klassens passagerare.

Uppsala dag som ovan
För Uppsalapensionärernas Samarbetsråd

Sven-Olov Larsson / kassör
Ewon Enqvist / sekreterare

 

> Läs även: Yttrande över remiss Linjenät 2017 nytt linjenät för Uppsala stadsbussar (Uppsala kommun)