Närvarande: Ulrika Strand, Marita Eliasson, Frida Pettersson, Anna Flodin. Från SÄV-gruppen: Christina Eriksson, Yvonne van Baal.

Frågorna som vi tog upp denna gång var:

Trycksår förebygga och åtgärda
Man har dagliga morgonmöten en kvart på varje avdelning där all berörd personal är med. Skulle det uppstå en rodnad på den boende så sätts åtgärder in omgående, då arbetar man med att nutritionen ses över, vägning var 6 vecka samt att när det gäller bäddningen så har man dels nyinköpta madrasser fått utbildning i detta, för att det skall vara så lite tryck som möjligt på kroppen, vad som även är viktigt är att man inte får massera eller utsätta det för fukt eller tryck. Vanligaste stället för trycksår är på den boendes hälar.

Träning för de boende
Boendet har en äldre pedagog som har rörelse aktiviteter en timme i veckan på gymmet för de boende som klarar detta.
En gång i veckan har man sittgympa för alla boende, ballongtennis, sittyoga.
Man försöker att låta de boende röra sig så mycket som möjligt med att släppa sin rullstol och rullator för att gå.
Tränings cyklar finns men inga för utevistelser.
Röda korset har varit där med sin utecykel där är det lång väntetid emellan att de kan komma tillbaka.
Boendet har även två vårdhundar som fyra boende åt gången kan få följa med ut på promenad.
Allt vad det gäller de boende så är det väl dokumenterat för varje boende tydlighet i genomförande planen.

Utevistelse
Förutom promenad med hundarna försöker man att gå ut med de boende så ofta det går. Man har volontärer ibland som även går ut med de boende.
Årstagården har 79 boende med olika demenssjukdomar fördelat på tre plan.
Nattetid är det 6 personal, man har driftledare, aktivitetsombud, sjuksköterskor Silviasystrar, äldre pedagog.