Med Anna Jakobsson och Marita Eriksson

På boendet finns det 9 enheter med olika inriktningar. Inriktningen denna gång med vårt besök var hygien, Det finns en hygien sköterska på boendet, som är behjälplig gällande hur man sköter den basala hygienen och att det används material som är miljövänliga. När det gäller munhälsovård görs det en bedömning en gång per år, om behov uppstår under tiden görs det. Rengöring av proteser samt hörapparater finns manual i handboken. Städning av de boendes rum samt kylskåp och tvätt görs av kontaktmannen samt utgång och aktiviteter.

På boendet finns det Miljöombud 9 kostombud med inriktning livsmedel.

Boendet har införskaffat två gungstolar men tre olika program I ryggslutet finns två högtalare där det finns lugn musik man kan även ta med sin egen musik och bakom ryggslutet en basvibrator som ger lätt taktilstimulans Det har visats sig ha en lugnande effekt på de boende sam att sömnen blivit bättre.

Man har även införskaffat Madrass Optimal5zon som är en trycksårsförebyggande madrass. När man gjorde en sömnregistrering visade sig att de vakna timmarna på natten hade minskat med 60%.

Boendet har även två vårdhundar som är uppskattat av de boende. Under sommaren har man haft 5 feriearbetare som har haft hand om en grupp som har gått längre promenader.

En positiv sak denna gång som Anna Jakobsson kunde meddela är att boendet har kunnat öka anställningen för Fysioterapeuten, Arbetsterapeuten och Äldre pedagogen från 50% till 100%.

Samt att Årstagården nu ska upp på upphandling det som är nytt nu är att den som ska lägga anbud är att ett anbud gäller för både Årstagården och Lillsjögården i ett paket samt Hasselparken och Dalbyhemmet i ett paket.

Aleris kommer att öppna ett eget boende Salabacke placa 2017

Från SKPF pensionärerna avd.3

Yvonne van Baal
Christina Eriksson