Samåkningen ska öka
Färdtjänsten räknas som en del av kollektivtrafiken i Uppsala kommun. Ett mål med de nya reglerna är därför att samåkning ska ske i större utsträckning än idag. Resenärer kommer därför att behöva ansöka om att få ledsagare med sig på resan, och den som behöver ensamåkning ska genomgå en behovsprövning för detta.

Bättre kvalitet
Uppsala kommun har länge förberett utvecklingsarbetet. Många av landets kommuner har tidigare förnyat sin färdtjänst och nu är det alltså Uppsalas tur. Orsaken till att Uppsala kommun vill driva en egen trafikcentral är möjligheten till bättre planering av trafiken och uppföljning av utförandet.

– Genom bland annat kundundersökningar, kontroller av fordon och uppföljning av förseningar vill vi höja kvaliteten på färdtjänsten. Dessutom kan vi satsa på samåkning i stället för enskild åkning. Detta bidrar till en bättre miljö och priser i nivå med kollektivtrafiken, säger Ralf Nord, färdtjänstchef, Uppsala kommun.

>> Läs mer om de nya reglerna på Uppsala kommuns hemsida