Uppsala Pensionärernas Samarbetsråd, UPS, har på senare tid starkt drivit kravet på översyn av geriatriken inom läkarutbildningen, antalet geriatriker och bildandet av en äldrevårdscentral vid Akademiska sjukhuset. De äldre har ofta sjukdomar som endast geriatriker kan tillräckligt om, och nerdragning av denna kategori blir därför obegriplig.

Enligt UPS mening måste de äldre kunna vända sig till en enhet, där specialister på olika sjukdomar tjänstgör.

I en del kommuner åker pensionärerna buss gratis mellan vissa tider. UPS har framfört detta, men inte fått gehör för att något motsvarande skulle gå i Uppsala. Vi har då framfört att de gamla skulle kunna få åka gratis åtminstone med den så kallade Mjuka linjen, som tillkom genom ett UPS-initiativ. Det förutsätter dock, att man anpassar linjedragningar och tidtabell, så att man enkelt kan komma till olika träffpunkter, vilket vore hälsofrämjande.

 

Jan Ask, ordförande

Roland Edwardsson, vice ordförande

Ewon Enqvist, sekreterare

Sven-Olov Larsson, kassör

 

>> Till debattartikeln på UNT.se