Uppsala kommun består av en stad, flera mindre orter och stor landsbygd. På landsbygden bor många äldre. Det här programmet syftar till att förbättra vardagslivet för dem som bor för det mesta i egna hus, ibland utan kollektivtrafik, och utan tillgång till service, förutom hemtjänst.

Kommunikationer

Upptåget och busstrafiken fungerar bra, men det är ofta omöjligt att komma in på bussen om man använder rullstol eller el-moped. Rollator går. Det är dock ofta långt till hållplats.
Pendlarparkeringarna måste byggas ut. Det är svårt för äldre att köra bil inne i staden.
Pensionärskortet är dyrt, men det ger tillgång till länets alla bussar och tåg dygnet runt. Det måste vara ekonomiskt tillgängligt för alla äldre.

Allt fler använder dator och internet. Bredband, telefoni, internet och trygghetslarm är under uppbyggnad, men ibland blir det ett glapp mellan fast telefoni med kopparledningar och fiberinstallation. Trådlös uppkoppling kan fungera där fast nät saknas, men det är dyrt och ibland osäkert.

Bredbandsuppkoppling är nödvändig för att möjliggöra användandet av välfärdsteknik. Den gynnar trygghet och sociala kontakter.

Trygghet

Det finns deltidsbrandkårer, men inte tillräckligt med brandmän. Det krävs rökdykare och fler än en brandman för att evakuera en person som har svårt att ta sig ut. Det tar tid för ambulans att komma ut till behövande. Helikoptern är inte alltid tillgänglig. Även där behövs fler blåljuspersonal.
Polis kan ersättas av grannsamverkan och social kontroll. Det förutsätter lokalt, kontinuerligt, ideellt engagemang men behöver också kommunalt stöd.

Social samvaro

Kyrkans verksamhet spelar stor roll.
Hembygdsföreningarna har ibland program riktade till äldre.
Pensionärsföreningarna bedriver stor verksamhet med allt ifrån boule till sångkörer. De tillhandahåller dans, resor, friskvård, matlagning, mm.

Träffpunkterna

Träffpunkterna är inte bara för att fika och läsa tidning. Det finns behov av aktiviteter och mötesplatser för föreningar. I kommunen finns 15 träffpunkter och det är mycket olika kvalitet på utbudet. En del har många erbjudanden med kö, andra har bara fika.
Träffpunkterna inne i staden har mycket verksamhet, det är mindre på landet. Det är dock olika kvalitet på utrustning och lokaler. Verksamheten ska bygga på anställd personal, inte på frivilliga insatser.

Friskvård

Pensionärer rör sig, de går promenader, stavgång, spelar boule. Det finns behov av bänkar även på landet. Gym är viktiga för äldre som bör träna för att minska risken för fall och behålla balans och reaktionsförmåga. Det måste finnas sakkunnig personal, som kan stödja den som vill börja träna.

Servicepunkterna

Servicepunkterna ska erbjuda handel, post, systembolag, apotek, samt information om vad som är på gång i bygden. Myndighetskontakt och hjälp med internet, bankomat kan finnas beroende på ansvarig. Det finns pengar att söka till eventuell ombyggnad och andra investeringar.

UPS kräver

 • att det byggs fler hyresrätter på landet så att äldre kan flytta från sina hus, men ändå stanna kvar i området.
 • att seniorboende, trygghetsboenden utan biståndsbedömning etableras framför allt i närheten av de särskilda boendena och hemtjänstlokalerna.
 • att den tidtabellstyrda kollektivtrafiken med bussar och tåg kompletteras med anropsstyrd trafik.
 • att Sala-tåget stannar i Järlåsa, med bibehållen busstrafik.
 • att alla bussar och tåg ska ha plats för rullstolar och rollatorer.
 • att parkeringsplatser för pendlare byggs ut.
 • att priset på pensionärskortet sänks.
 • att kommunen följer upp att fibernätet byggs ut.
 • att fler deltidsbrandmän anställs så att äldre kan få hjälp vid sjukdom eller brand.
 • att träffpunkternas verksamhet bedrivs med anställd personal.
 • att det blir en ny träffpunkt i Vattholma.
 • att kontanter kan användas på träffpunkter och servicepunkter.
 • att servicepunkterna är tillgängliga för äldre, utan alltför långa avstånd. att promenadvägar planeras och bänkar ställs ut även i småorterna.